Zveřejněno od:12.10.2017 0:00:00
Zveřejněno do:23.11.2017 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Oznámení MHMP
Název:Výběrové řízení - gynekologie a porodnictví
Značka:P13-51087/2017
Původce:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Adresát:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Stav:Vyvěšeno


Gynekologie_a_porodnictvi.pdf
Vytisknout