Zveřejněno od:28.12.2017 0:00:00
Zveřejněno do:08.02.2018 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Oznámení MHMP
Název:Výběrové řízení - klinická logopedie
Značka:P13-64231/2017
Původce:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Adresát:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Stav:Vyvěšeno


Kklinicka_logopedie.pdf
Vytisknout