Zveřejněno od:25.01.2018 0:00:00
Zveřejněno do:07.03.2018 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Oznámení MHMP
Název:Výběrové řízení - klinická psychologie
Značka:P13-04932/2018
Původce:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Adresát:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Stav:Vyvěšeno


Kklinicka_psychologie.pdf
Vytisknout