Zveřejněno od:03.11.2017 0:00:00
Zveřejněno do:18.12.2017 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Oznámení MHMP
Název:Výběrové řízení - klinická psychologie
Značka:P13-55060/2017
Původce:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Adresát:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Stav:Vyvěšeno


Klinicka_psychologie.pdf
Vytisknout