Zveřejněno od:10.11.2017 0:00:00
Zveřejněno do:22.12.2017 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Oznámení MHMP
Název:Výběrové řízení - ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Značka:P13-56652/2017
Původce:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Adresát:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Stav:Vyvěšeno


Ortopedie_a_traumatologie_pohyboveho_ustroji-vyhlVR.pdf
Vytisknout