Zveřejněno od:09.10.2017 0:00:00
Zveřejněno do:22.11.2017 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Oznámení MHMP
Název:Výběrové řízení - pneumologie a ftizeologie
Značka:P13-50002/2017
Původce:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Adresát:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Stav:Vyvěšeno


Pneumologie_a_ftizeologie.pdf
Vytisknout