Zveřejněno od:01.11.2017 0:00:00
Zveřejněno do:13.12.2017 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Oznámení MHMP
Název:Výběrové řízení - psychiatrie
Značka:P13-54615/2017
Původce:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Adresát:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Stav:Vyvěšeno


Psychiatrie.pdf
Vytisknout