Zveřejněno od:09.02.2018 0:00:00
Zveřejněno do:22.03.2018 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Oznámení MHMP
Název:Výběrové řízení - psychiatrie
Značka:P13-07709/2018
Původce:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Adresát:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Stav:Vyvěšeno


Psychiatrie.pdf
Vytisknout