Zveřejněno od:31.01.2018 0:00:00
Zveřejněno do:14.03.2018 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Oznámení MHMP
Název:Výběrové řízení - radiologie a zobrazovací metody
Značka:P13-05967/2018
Původce:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Adresát:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Stav:Vyvěšeno


Radiologie.pdf
Vytisknout