Zveřejněno od:20.12.2017 0:00:00
Zveřejněno do:02.02.2018 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Oznámení MHMP
Název:Výběrové řízení - vnitřní lékařství
Značka:P13-63675/2017
Původce:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Adresát:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Stav:Vyvěšeno


Vnitrni_lekarstvi.pdf
Vytisknout