Zveřejněno od:19.02.2018 0:00:00
Zveřejněno do:06.04.2018 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Oznámení MHMP
Název:Výběrové řízení - všeobecné praktické lékařství
Značka:P13-09637/2018
Původce:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Adresát:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Stav:Vyvěšeno


Vseobecne_prakticke_lekarsvi.pdf
Vytisknout