Zveřejněno od:18.09.2017 0:00:00
Zveřejněno do:31.10.2017 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Oznámení MHMP
Název:Výběrové řízení - zubní lékařství
Značka:P13-45348/2017
Původce:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Adresát:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Stav:Vyvěšeno


Zubni_lekarstvi.pdf
Vytisknout