Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. města Prahy využije výzvu Operačního programu Životní prostředí a podá žádost ve věci nákupu kompostérů.

O kompostéry může žádat fyzická osoba, které vzniká rostlinný bioodpad a má možnost umístit kompostér na vhodném místě - např. rodinný dům se zahradou, bytová jednotka s předzahrádkou v bytovém domě apod. Pokud se jedná o zájem společenství vlastníků jednotek nebo bytových družstev, je potřeba, aby byl kompostér napsán na konkrétní osobu.

Možnost registrace zde:
http://www.odpadovecentrum.cz/zadost-o-komposter

Předpokládá se poskytnutí pouze jednoho typu kompostéru. Pokud nebude žádosti ze strany Státního fontu životního prostředí ČR vyhověno, nebude akce realizována. Obdrží-li MHMP prostředky z tohoto operačního programu, předpokládá se převzetí kompostérů v létě 2018.

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
'MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor ochrany prostředí
Oddělení odpadů
Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

Vytisknout