Zveřejněno od:17.02.2018 0:00:00
Zveřejněno do:04.04.2018 0:00:00
Oblast:Odbor stavební
Kategorie:Ostatní oznámení
Název:Zaslání „Oznámení o společném jednání o návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy
Značka:MHMP 207283/2018
Původce:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav:Vyvěšeno


ZUR_Vyhlaska-oznameni_spolec_jedn.pdf
Vytisknout