(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0453/2017 17 Jmenování konkursní komise pro vyhlášení konkursního řízení pro výkon činnosti ředitele-ředitelky MŠ, Praha 13, Ovčí Hájek 2177 pondělí 9. října 2017
UR 0452/2017 17 Zvýšení platu časovým postupem ředitelce MŠ, Praha 13, Mezi Školami 2482 pondělí 9. října 2017
UR 0451/2017 17 Zvýšení osobního příplatku ředitelce MŠ U BOBŘÍKA, Praha 13, Podpěrova 1880 a přiznání osobního příplatku řediteli ZŠ, Praha 13, Janského 2189 a řediteli ZŠ, Praha 13, Klausova 2450 pondělí 9. října 2017
UR 0450/2017 17 Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí darů pondělí 9. října 2017
UR 0449/2017 17 Technické zhodnocení budovy - předávací protokol pondělí 9. října 2017
UR 0448/2017 17 1. Uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod pro objekt K Vidouli 727 v k.ú. Stodůlky. 2. Uzavření dohody o oprávněné osobě ke smlouvě o dodávce vody a odpadních vod pro objekt K Vidouli 727 v k.ú. Stodůlky pondělí 9. října 2017
UR 0447/2017 17 1. Uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod pro objekt KD Mlej, Kovářova 1615 v k.ú. Stodůlky 2. Uzavření dohody o oprávněné osobě ke smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod pro objekt KD Mlejn, Kovářova 1615, v k.ú. Stodůlky pondělí 9. října 2017
UR 0446/2017 17 Souhlas s vybudováním sítě elektronických komunikací pondělí 9. října 2017
UR 0445/2017 17 Stanovisko pro MHMP k úplatnému převodu nebo dlouhodobému pronájmu části pozemku parc.č. 2111/3 v k.ú. Stodůlky pondělí 9. října 2017
UR 0444/2017 17 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. S/427/103/1602/S/2016 ze dne 3.10.2016 pondělí 9. října 2017
UR 0443/2017 17 Souhlas vlastníka pozemku parc.č. 2173/1, k.ú. Stodůlky a parc.č. 59/1, k.ú. Stodůlky pondělí 9. října 2017
UR 0442/2017 17 Informace o zhodnocení peněžních prostředků pondělí 9. října 2017
UR 0441/2017 17 Výpůjčka zařízení pro uživatele Tísňové péče Areíon - Život 90, z.ú. pondělí 9. října 2017
UR 0440/2017 17 Stanovisko pro MHMP - úprava usnesení 0503/2016 ze dne 21.11.2016 pondělí 9. října 2017
UR 0439/2017 17 Revokace usnesení RMČ č. UR 0432/2016 ze dne 24.10.2016 a pronájem části pozemku parc. č. 1567/5 v k.ú. Stodůlky pondělí 9. října 2017
UR 0438/2017 17 Instalace chytré lampy veřejného osvětlení pondělí 9. října 2017
UR 0437/2017 17 Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce oplocení a dostavba podezdívky na sportovním hřišti Třebonice" pondělí 9. října 2017
UR 0436/2017 17 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - TJ Stodůlky Praha pondělí 9. října 2017
UR 0435/2017 17 Žádosti o dotaci na rozvoj sportu pondělí 9. října 2017
UR 0434/2017 17 Návrh celkové bilance příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2018 pondělí 9. října 2017
UR 0433/2017 17 Rozpočtové změny za měsíc říjen 2017 pondělí 9. října 2017
UR 0432/2017 16 Uzavření smlouvy o výrobě a vysílání TV pořadů pro obyvatele MČ Praha 13 pondělí 25. září 2017
UR 0431/2017 16 Návrh změn v Tržním řádu pondělí 25. září 2017
UR 0430/2017 16 Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Modernizace dětského hřiště Bellušova" pondělí 25. září 2017
UR 0429/2017 16 Návrh na mimořádné odměny vedoucím odborů pondělí 25. září 2017
UR 0428/2017 16 Informace o novele zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů pondělí 25. září 2017
UR 0427/2017 16 Zpráva o plnění usnesení Rady MČ Praha 13 pondělí 25. září 2017
UR 0426/2017 16 Přehled provedených finančních kontrol OKR ÚMČ Praha 13 a jejich zhodnocení za 1. pololetí roku 2017 včetně rekapitulace navržených opatření a jejich dodržování pondělí 25. září 2017
UR 0425/2017 16 Krátkodobé smlouvy o nájmu prostor ve školských zařízeních pondělí 25. září 2017
UR 0424/2017 16 Pronájem částí pozemků parc. č. 162/190, parc. č. 172/1 a parc. č. 2189/1 v k.ú. Stodůlky pondělí 25. září 2017
12345...

M - Mimořádná schůze