(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0226/2017 9 Návrh na jmenování Mgr. Jana Šafira vedoucím odboru školství 15. května 2017
UR 0225/2017 9 Návrh na přiznání mimořádných odměn ředitelkám a ředitelům MŠ, ZŠ a DDM zřizovaných MČ Praha 13 z účelové dotace poskytnuté z rozpočtu hl. m. Prahy 15. května 2017
UR 0224/2017 9 Změna názvu Mateřské školy, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvková organizace 15. května 2017
UR 0223/2017 9 Jmenování členů školských rad při základních školách 15. května 2017
UR 0222/2017 9 Krátkodobé smlouvy o nájmu prostor ve školských zařízeních 15. května 2017
UR 0221/2017 9 Pronájem parkovacích míst pod budovou Školního zimního stadionu Bronzová 1387/37 15. května 2017
UR 0220/2017 9 Změna doby nájmu z doby určité na dobu neurčitou v prostoru č.128 určeného k podnikání v poliklinice Hostinského 1533, Praha 5 15. května 2017
UR 0219/2017 9 Pronájem prostoru sloužícího podnikání č.116 v obj. polikliniky Janského 2254, Praha 5 15. května 2017
UR 0218/2017 9 Pronájem prostoru sloužícího k podnikání č.16 v obj. polikliniky Hostinského 1533, Praha 5 a žádost o souhlas s umístěním sídla kosmetické provozovny na téže adrese 15. května 2017
UR 0217/2017 9 Žádost Dr. Krauskopf s.r.o. o skončení nájmu nebytových prostor v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5, dohodou 15. května 2017
UR 0216/2017 9 Žádosti nájemců NP v PLCNB, Seydlerova 2451, P5, o poskytnutí internetového připojení optickým kabelem 15. května 2017
UR 0215/2017 9 Žádost MUDr. Vladimíra Dvořáka, IČ 16085655, o souhlas se stavebními úpravami a změnou užívání pronajatých prostor v PLCNB, Seydlerova 2451, P5 15. května 2017
UR 0214/2017 9 Návrh na uzavření podnájemních smluv v bytech ve vlastnictví HMP 15. května 2017
UR 0213/2017 9 Prodloužení smlouvy o nájmu bytu (VPS), smlouva o nájmu služebního bytu, prodloužení smlouvy o ubytování v apartmánu v PLCNB 15. května 2017
UR 0212/2017 9 Souhlas vlastníka komunikace Jindrova v k.ú. Stodůlky s uložením kabelové sítě 15. května 2017
UR 0211/2017 9 Souhlas vlastníka komunikace U Paloučku (parc.č. 1177/1 k.ú. Stodůlky) s uložením vodovodní přípojky k rodinnému domu 15. května 2017
UR 0210/2017 9 Souhlas vlastníka pozemku parc.č. 2160/234 k.ú. Stodůlky 15. května 2017
UR 0209/2017 9 Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc.č. 2203/1 a parc.č. 2206/5, vše v k.ú. Stodůlky, se stavbou oplocení rod.domu na pozemku parc.č. 503, parc.č. 504 a parc.č. 507/1, vše v k.ú. Stodůlky 15. května 2017
UR 0208/2017 9 Pronájem části pozemku parc. č. 1236/28 v k.ú. Stodůlky 15. května 2017
UR 0207/2017 9 Pronájem části pozemku parc. č. 1236/28 v k.ú. Stodůlky 15. května 2017
UR 0206/2017 9 Pronájem části pozemku parc. č. 287/3 v k.ú. Třebonice 15. května 2017
UR 0205/2017 9 Nařízení odvodu z fondu investic FZŠ Mezi Školami 2322 15. května 2017
UR 0204/2017 9 Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 15. května 2017
UR 0203/2017 9 Návrh nařízení hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 7/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy 15. května 2017
UR 0202/2017 9 Zrušení mandátu přísedící Obvodního soudu pro Prahu 5 15. května 2017
UR 0201/2017 9 Smlouva o poskytování daňového poradenství 15. května 2017
UR 0200/2017 9 Žádost o dotaci na reprezentaci v lukostřelbě 15. května 2017
UR 0199/2017 9 Memorandum o spolupráci 15. května 2017
UR 0198/2017 9 Informace občanů obce Dobříč 15. května 2017
UR 0197/2017 9 Parkové úpravy s vodním prvkem 15. května 2017
12345...

M - Mimořádná schůze