(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0312/2017 12 Návrh obecně závazné vyhlášky HLMP č. 55/2000 Sb., kterým se vydává Statut hl. m. Prahy (novela zákona o pomoci v hmotné nouzi) 26. června 2017
UR 0311/2017 12 Krátkodobé smlouvy o nájmu prostor ve školských zařízeních 26. června 2017
UR 0310/2017 12 Souhlas se souborem věcných břemen zřízených společností HOCHTIEF CZ a.s. a MEDOX HQ a.s. k pozemkům, které jsou součástí smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pořízení DPS 26. června 2017
UR 0309/2017 12 Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí darů 26. června 2017
UR 0308/2017 12 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (ohlašování ohňostroje) 26. června 2017
UR 0307/2017 12 Výpůjčka zařízení pro uživatele Tísňové péče Areíon - Život 90, z.ú. 26. června 2017
UR 0306/2017 12 Úprava platu vedoucímu Rekreačního objektu Kozel 26. června 2017
UR 0305/2017 12 Návrh na mimořádné odměny vedoucím odborů 26. června 2017
UR 0304/2017 12 Rodinný dvojdům, pozemky parc.č. 2617/1 a 2616/6 v k.ú. Stodůlky 26. června 2017
UR 0303/2017 12 Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Revitalizace sportovního hřiště a navazující parkové úpravy v lok. Stodůlky, ul. Hábova“, stavební práce 26. června 2017
UR 0302/2017 12 Jmenování pracovní komise k přípravě výběru budoucího provozovatele Domu pro seniory 26. června 2017
UR 0301/2017 12 Žádost o změnu finančního plánu Střediska sociálních služeb Prahy 13 k 28.06.2017 26. června 2017
UR 0300/2017 12 Rozpočtové změny za měsíc červen 2017 26. června 2017
UR 0299/2017 11 Návrh programu pro 15. zasedání ZMČ Praha 13 konané dne 21.6.2017 12. června 2017
UR 0298/2017 11 Návrh na přiznání mimořádných odměn za II. pololetí školního roku 2016/2017 ředitelkám a ředitelům MŠ a ZŠ končícím pracovní poměr 12. června 2017
UR 0297/2017 11 Oznámení konkursní komise o výsledku konkursního řízení pro výkon činnosti ředitele-ředitelky Mateřské školy U BOBŘÍKA, Praha 13, Podpěrova 1880 12. června 2017
UR 0296/2017 11 Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí darů 12. června 2017
UR 0295/2017 11 Prodloužení smluv o ubytování v ubytovacím zařízení MČ P13, Heranova 1547, P5 a v apartmánu v PLCNB, Seydlerova 2451, P5, a prodloužení smluv o nájmu služebních bytů 12. června 2017
UR 0294/2017 11 Žádost nájemce NP v PLCNB, Seydlerova 2451, P5, o poskytnutí internetového připojení optickým kabelem 12. června 2017
UR 0293/2017 11 Návrh na pronájem prostor sloužících podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5 12. června 2017
UR 0292/2017 11 Žádost nájemce NP v PLCNB, Seydlerova 2451, P5, o souhlas se stavebními úpravami v pronajatém prostoru 12. června 2017
UR 0291/2017 11 Rozšíření nájemní smlouvy o dalšího spolunájemce 12. června 2017
UR 0290/2017 11 Pronájem prostoru sloužícího k podnikání č.109 v obj. polikliniky Janského 2254,Praha 5 12. června 2017
UR 0289/2017 11 Pronájem prostoru sloužícího k podnikání č.3 v obj. polikliniky Hostinského 1533,Praha 5 12. června 2017
UR 0288/2017 11 Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. S/407/69/0801/ZŠ2007 12. června 2017
UR 0287/2017 11 Uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. S/239/029/1602/T/2017 12. června 2017
UR 0286/2017 11 Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc.č. 2221/1 v k.ú. Stodůlky s rekonstrukcí plotu u rodinného domu na pozemku parc.č. 1836/5 a parc.č. 1836/2, vše v k.ú. Stodůlky 12. června 2017
UR 0285/2017 11 Stanovisko pro MHMP k prodeji pozemku parc. č. 2342/754 v k.ú. Stodůlky 12. června 2017
UR 0284/2017 11 Výpůjčka pozemku parc.č. 160/190 v k.ú. Stodůlky 12. června 2017
UR 0283/2017 11 Prodej části pozemku parc.č. 2131/70 v k.ú. Stodůlky 12. června 2017
12345...

M - Mimořádná schůze