(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0169/2018 7 Různé - Žádost člena ZMČ Praha 13 p. Murňáka o umístění prezentace na plátně na zasedání ZMČ pondělí 9. dubna 2018
UR 0168/2018 7 Žádost o svěření pozemku parc. č. 2780/144 v k.ú. Stodůlky pondělí 9. dubna 2018
UR 0167/2018 7 Návrh programu pro 19. zasedání ZMČ Praha 13 konané dne 18.4.2018 pondělí 9. dubna 2018
UR 0166/2018 7 Změna účelu využití finančních prostředků z dotace MHMP pondělí 9. dubna 2018
UR 0165/2018 7 Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí darů pondělí 9. dubna 2018
UR 0164/2018 7 Pronájem částí pozemků parc.č. 2265/5 a 2265/16 v k.ú. Stodůlky pondělí 9. dubna 2018
UR 0163/2018 7 Pronájem části pozemku parc.č. 3120, k.ú. Stodůlky pondělí 9. dubna 2018
UR 0162/2018 7 Nesouhlas vlastníka pozemku parc.č. 2172/1, k.ú. Stodůlky pondělí 9. dubna 2018
UR 0161/2018 7 Stanovisko pro MHMP k úplatnému převodu části pozemků parc. č. 1249/3, parc. č. 1257/2, parc. č. 1257/5, parc. č. 1257/11 a parc. č. 1258/6 v k.ú. Jinonice pondělí 9. dubna 2018
UR 0160/2018 7 Stanovisko pro MHMP k odprodeji pozemku parc.č. 1638/3 v k.ú. Stodůlky pondělí 9. dubna 2018
UR 0159/2018 7 Stanovisko pro MHMP ke směně částí pozemků ve vlastnictví společnosti Myrkvidr s.r.o. za pozemky ve vlastnictví HMP pondělí 9. dubna 2018
UR 0158/2018 7 Prodej pozemku parc.č. 453/1 a části pozemku parc.č. 2198/3 v k.ú. Stodůlky pondělí 9. dubna 2018
UR 0157/2018 7 Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 pondělí 9. dubna 2018
UR 0156/2018 7 Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích parc.č. 1080/8, 1080/9, 1080/116 a 1080/117 v k.ú. Stodůlky pondělí 9. dubna 2018
UR 0155/2018 7 Uzavření smluv o úhradě mimořádných nákladů spojených s konáním svatebního obřadu na území matričního obvodu Praha 13 pondělí 9. dubna 2018
UR 0154/2018 7 Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce pondělí 9. dubna 2018
UR 0153/2018 7 Návrh na zrušení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem "Revitalizace vnitrobloku Fingerova" pondělí 9. dubna 2018
UR 0152/2018 7 Darovací smlouva - CMŠ Srdíčko, Podpěrova 1879 pondělí 9. dubna 2018
UR 0151/2018 7 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/04/03/006768/2018 pondělí 9. dubna 2018
UR 0150/2018 7 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DOT/04/03/006833/2018 pondělí 9. dubna 2018
UR 0149/2018 7 Návrh komise na rozdělení dotací v oblasti volného času pro rok 2018 pondělí 9. dubna 2018
UR 0148/2018 7 Žádosti o dotace na rozvoj sportu pondělí 9. dubna 2018
UR 0147/2018 7 Změna využití finančních prostředků z prodeje TC a BJ pondělí 9. dubna 2018
UR 0146/2018 6 Souhlas zřizovatele se zapojením 2 základních škol do "Operačního programu potravinové a materiální pomoci" pondělí 26. března 2018
UR 0145/2018 6 Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku pondělí 26. března 2018
UR 0144/2018 6 Smlouva o opatřeních na ochranu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu s firmou Pražské vodovody a kanalizace, a.s. pondělí 26. března 2018
UR 0143/2018 6 Prodej části pozemku parc. č. 2651/1 v k.ú. Stodůlky pondělí 26. března 2018
UR 0142/2018 6 Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č S/832/061/1601/H/2002 pondělí 26. března 2018
UR 0141/2018 6 Souhlas vlastníka pozemků parc.č. 2131/122, 2131/123, 2131/125 a 2131/126, k.ú. Stodůlky pondělí 26. března 2018
UR 0140/2018 6 Žádost na HMP o zrušení podmínek usnesení ZHMP č. 7/33 ze dne 28.5.2015 pondělí 26. března 2018
12345...

M - Mimořádná schůze