(d.m.)

Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0018/2018 1 Krátkodobé smlouvy o nájmu prostor ve školských zařízeních pondělí 15. ledna 2018
UR 0017/2018 1 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na stánek s občerstvením na ŠZS pondělí 15. ledna 2018
UR 0016/2018 1 Ukončení smlouvy o pronájem parkovacího místa dohodou, pronájem parkovacích míst pod budovou Školního zimního stadionu Bronzová 1387/37 pondělí 15. ledna 2018
UR 0015/2018 1 Pronájem části pozemku parc. č. 2160/198 v k.ú. Stodůlky pondělí 15. ledna 2018
UR 0014/2018 1 Souhlas s uložením kabelového vedení v komunikaci Za Mototechnou v k.ú. Stodůlky pondělí 15. ledna 2018
UR 0013/2018 1 1. Souhlas vlastníka pozemků parc. č. 2312/16, 2328/2, 2321 a spoluvlastníka pozemku parc. č. 2315/32 v k.ú. Stodůlky se stavbou "Praha bez bariér - Tlumačovská, Praha 13, č.akce: 999412/43" 2. Uzavření smlouvy o právu provést stavbu "Praha bez bariér - Tlumačovská, Praha 13,č.akce: 999412/43" pondělí 15. ledna 2018
UR 0012/2018 1 Souhlas s kácením náletových dřevin v k.ú. Stodůlky pondělí 15. ledna 2018
UR 0011/2018 1 Stanovisko pro MHMP ke směně pozemků v k.ú. Třebonice a v k.ú. Řeporyje pondělí 15. ledna 2018
UR 0010/2018 1 Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. S/019/004/1602/K/2017 ze dne 15.03.2017 pondělí 15. ledna 2018
UR 0009/2018 1 Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 pondělí 15. ledna 2018
UR 0008/2018 1 Personální změna ve Výboru pro dopravu a bezpečnost ZMČ Praha 13 pondělí 15. ledna 2018
UR 0007/2018 1 Účast v projektu Místní akční plán vzdělávání II (MAP II) pondělí 15. ledna 2018
UR 0006/2018 1 Fórum místní Agendy 21 - 10 priorit pondělí 15. ledna 2018
UR 0005/2018 1 Podnět na změnu ÚPn hl.m. Praha, změna funkčního využití území na pozemcích parc. č. 300, 301, 303, 305, 306 v k.ú. Stodůlky z funkční plochy PZO – zahrádky a zahrádkové osady na OB-B čistě obytné pondělí 15. ledna 2018
UR 0004/2018 1 Podnět na změnu ÚPn hl.m. Praha, změna funkčního využití území na pozemku parc. č. 2313/1 v k.ú. Stodůlky pondělí 15. ledna 2018
UR 0003/2018 1 Podpora výstavby Terminálu Zličín pondělí 15. ledna 2018
UR 0002/2018 1 Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na výkon administrativní činnosti a řízení chodu projektu "Primas Praha 13 č. projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000288" pondělí 15. ledna 2018
UR 0001/2018 1 Rozpočtové změny za měsíc prosinec 2017 - III. část pondělí 15. ledna 2018

M - Mimořádná schůze