(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0509/2017 19 Výběr nejvhodnějších nabídek podaných na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce vyhlášenou ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem "ZŠ Janského a ZŠ Kuncova - rekonstrukce hřišť" rozdělenou na dvě části pondělí 6. listopadu 2017
UR 0508/2017 19 Darovací smlouva - Poskytnutí finančního daru paní Janě Patrmanové - vedoucí Retro kavárny pondělí 6. listopadu 2017
UR 0507/2017 19 Darovací smlouva mezi dárcem městskou částí Praha - Řeporyje a obdarovaným městskou částí Praha 13 pondělí 6. listopadu 2017
UR 0506/2017 19 Krátkodobé smlouvy o nájmu prostor ve školských zařízeních pondělí 6. listopadu 2017
UR 0505/2017 19 Pronájem ledové plochy Školního zimního stadionu Bronzová 1378/37 pondělí 6. listopadu 2017
UR 0504/2017 19 Zvýšení osobního příplatku ředitelkám MŠ PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798, MŠ POHÁDKA, Praha 13,Janského 2187, MŠ U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174 a ředitelce FZŠ při PedF UK, Praha 13, Brdičkova 1878 pondělí 6. listopadu 2017
UR 0503/2017 19 Úpravy platů ředitelek a ředitelů MŠ, ZŠ a DDM zřizovaných MČ Praha 13 a vedoucího Rekreačního objektu Kozel pondělí 6. listopadu 2017
UR 0502/2017 19 Smlouva o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině NN (přípojka) s firmou PREdistribuce, a.s. pondělí 6. listopadu 2017
UR 0501/2017 19 Uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě č. S/561/047/1601/V/2002 na pronájem části pozemku parc.č. 2245/3 v k.ú. Stodůlky pondělí 6. listopadu 2017
UR 0500/2017 19 Pronájem částí pozemků parc. č. 1235/30, 1236/28, 1236/78, 1236/126, 1236/127, 1237/10, 2228/2, 2229/2 a 2694/4 v k.ú. Stodůlky pondělí 6. listopadu 2017
UR 0499/2017 19 Pronájem části komunikace U Paloučku na pozemku parc.č. 1177/1 k.ú. Stodůlky pondělí 6. listopadu 2017
UR 0498/2017 19 Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. S/0295/2017/MBAI ze dne 02.08.2017 pondělí 6. listopadu 2017
UR 0497/2017 19 Stanovisko pro MHMP k úplatnému převodu pozemků parc. č. 291/11, parc. č. 377/1, parc. č. 377/2, parc. č. 377/3, parc. č. 588, parc. č. 595/15, parc. č. 595/16, parc. č. 595/22, parc. č. 602/1, parc. č. 629/16, parc. č. 629/17 a id. 3/7 pozemku parc. č. 313/17, vše v k.ú. Třebonice pondělí 6. listopadu 2017
UR 0496/2017 19 Stanovisko k vyřazení úseku místní komunikace v ul.Podohradská na pozemcích parc.č. 2616/3 a parc.č. 2616/4, vše v k.ú. Stodůlky pondělí 6. listopadu 2017
UR 0495/2017 19 Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 pondělí 6. listopadu 2017
UR 0494/2017 19 1) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2860/114 v k.ú. Stodůlky 2) Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 2860/114 v k.ú. Stodůlky pondělí 6. listopadu 2017
UR 0493/2017 19 1) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1851/5 v k.ú. Stodůlky 2) Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 1851/5 v k.ú. Stodůlky pondělí 6. listopadu 2017
UR 0492/2017 19 Návrh obecně závazné vyhlášky o školských obvodech mateřských škol pondělí 6. listopadu 2017
UR 0491/2017 19 Návrh obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol pondělí 6. listopadu 2017
UR 0490/2017 19 Smlouva o opatřeních na ochranu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu s firmou Pražské vodovody a kanalizace, a.s. pondělí 6. listopadu 2017
UR 0489/2017 19 Složení pracovních skupin pro návrhovou část strategického plánu pondělí 6. listopadu 2017
UR 0488/2017 19 Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Vybudování fitparku při ul. Janského, sídliště Velká Ohrada, blok C" pondělí 6. listopadu 2017
UR 0487/2017 19 Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Revitalizace plochy před ZŠ Brdičkova" pondělí 6. listopadu 2017
UR 0486/2017 18 Stanovisko pro MHMP ke směně pozemků v k.ú. Stodůlky pondělí 23. října 2017
UR 0485/2017 18 Návrh na přiznání mimořádných odměn ředitelkám a ředitelům MŠ, ZŠ a DDM zřizovaných MČ Praha 13 za II. pololetí školního roku 2016/2017 pondělí 23. října 2017
UR 0484/2017 18 Jmenování konkursní komise pro vyhlášení konkursního řízení pro výkon činnosti ředitele-ředitelky DDM Stodůlky, Chlupova 1800/6 pondělí 23. října 2017
UR 0483/2017 18 Žádost o souhlas s instalací klimatizačních jednotek v pronajatém prostoru v PLCNB, Seydlerova 2451/8, Praha 5 pondělí 23. října 2017
UR 0482/2017 18 Žádosti o poskytnutí internetového připojení optickým kabelem v PLCNB, Seydlerova 2451, P5 pondělí 23. října 2017
UR 0481/2017 18 Návrh na pronájem 2 bytů MČ Praha 13 pondělí 23. října 2017
UR 0480/2017 18 Návrh na prodloužení podnájemních smluv v bytech ve vlastnictví HMP pondělí 23. října 2017
12345...

M - Mimořádná schůze