USNESENÍ RADY č. UR 0490/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

19. schůze rady MČ z 06.11.2017

USNESENÍ číslo UR 0490/2017 ze dne 06.11.2017

4. Smlouva o opatřeních na ochranu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu s firmou Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Rada městské části

I. souhlasí

s uzavřením smlouvy o opatřeních na ochranu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu s firmou Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

II. ukládá

zástupci starosty Petru Zemanovi podepsat smlouvu o opatřeních na ochranu vodovodu a kanalizace s firmou Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Zodpovídá: zástupce starosty Petr Zeman, termín: 10.11.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn40776120_100848.pdf (93,9 kB)