USNESENÍ RADY č. UR 0504/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

19. schůze rady MČ z 06.11.2017

USNESENÍ číslo UR 0504/2017 ze dne 06.11.2017

18. Zvýšení osobního příplatku ředitelkám MŠ PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798, MŠ POHÁDKA, Praha 13,Janského 2187, MŠ U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174 a ředitelce FZŠ při PedF UK, Praha 13, Brdičkova 1878

Rada městské části

I. souhlasí

se zvýšením osobních příplatků na výši uvedenou v důvodové zprávě s účinností od 1. prosince 2017
a) ředitelce MŠ PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798 paní Janě Dibelkové,
b) ředitelce MŠ POHÁDKA, Praha 13, Janského 2187 paní Bc. Lence Soukupové,
c) ředitelce MŠ U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174 Bc. Kláře Bromové
d) ředitelce FZŠ při PedF UK, Praha 13, Brdičkova 1878 paní Mgr. Kamile Hubalovské

II. ukládá

zástupkyni starosty RNDr. Marcele Plesníkové podepsat nové platové výměry vypracované odborem školství a zajistit jejich předání uvedeným ředitelkám škol

Zodpovídá: zástupkyně starosty RNDr. Marcela Plesníková, termín: 30.11.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42693442_101325.pdf (103,6 kB)