(d.m.)

Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UZ 0340/2018 18 Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 středa 21. února 2018
UZ 0339/2018 18 Úprava usnesení ZMČ Praha 13 UZ 0311/2017 ze dne 6.12.2017 středa 21. února 2018
UZ 0338/2018 18 Narovnání majetkoprávních vztahů - prodej pozemků parc.č. 1547/2 a parc.č. 1548/2 k.ú. Stodůlky středa 21. února 2018
UZ 0337/2018 18 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 266, parc. č. 265/1, parc. č. 265/2 a parc. č. 2191/1 v k.ú. Stodůlky středa 21. února 2018
UZ 0336/2018 18 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1189 v k.ú. Hořejší Vrchlabí středa 21. února 2018
UZ 0335/2018 18 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 2194/1 v k.ú. Stodůlky středa 21. února 2018
UZ 0334/2018 18 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1625/4, 2235/2 a 2695/11 v k.ú. Stodůlky středa 21. února 2018
UZ 0333/2018 18 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2312/16 v k.ú. Stodůlky středa 21. února 2018
UZ 0332/2018 18 Revokace usnesení č. UZ 0308/2017 z 6. 12. 2017 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/04/03/006148/2017 - Dodatek č. 2 středa 21. února 2018
UZ 0331/2018 18 Prováděcí dokument Priorit rozvoje sociálních a návazných služeb pro občany městské části Praha 13 na období let 2017 - 2020 středa 21. února 2018
UZ 0330/2018 18 Dodatek č. 1 ke Statutu fondu občanských obřadů MČ Praha 13 středa 21. února 2018
UZ 0329/2018 18 Personální změna ve Výboru pro dopravu a bezpečnost ZMČ Praha 13 středa 21. února 2018
UZ 0328/2018 18 FÓRUM MÍSTNÍ Agendy 21 - 10 priorit středa 21. února 2018
UZ 0327/2018 18 Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ středa 21. února 2018
UZ 0326/2018 18 Žádosti o dotaci na rozvoj sportu středa 21. února 2018
UZ 0325/2018 18 Přijetí finančního příspěvku a uzavření smlouvy o převzetí části nákladů na výstavbu nových parkovacích míst středa 21. února 2018
UZ 0324/2018 18 Změna účelu využití finančních prostředků z prodeje BJ středa 21. února 2018
UZ 0323/2018 18 Rozpočtové změny za měsíc prosinec 2017 středa 21. února 2018
UZ 0322/2018 18 Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2019 - 2023 středa 21. února 2018
UZ 0321/2018 18 Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2018 (rozpočet hlavní činnosti, finanční plán zdaňované činnosti včetně správcovských firem, rozpočet příspěvkových organizací: ZŠ, MŠ, DDM, Rekreační objekt Kozel a rozpočet Střediska sociálních služeb) středa 21. února 2018
UZ 0320/2018 18 Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 5 středa 21. února 2018

M - Mimořádná schůze