(d.m.)

1234
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UZ 0319/2017 17 Předávací protokol - svěření movitého majetku FZŠ Brdičkova 1878 středa 6. prosince 2017
UZ 0318/2017 17 Žádosti o poskytnutí dotace na rozvoj sportu středa 6. prosince 2017
UZ 0317/2017 17 Návrh na doplnění usnesení ZMČ č. UZ 0292/2017, kterým byla stanovena paušální částka náhrady ušlé mzdy nebo výdělku pro kalendářní rok 2018 pro neuvolněné členy ZMČ Praha 13 středa 6. prosince 2017
UZ 0316/2017 17 Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 středa 6. prosince 2017
UZ 0315/2017 17 Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku středa 6. prosince 2017
UZ 0314/2017 17 Výroční zpráva o činnosti škol a školských zařízení v působnosti správního obvodu Praha 13 za školní rok 2016/2017 středa 6. prosince 2017
UZ 0313/2017 17 Předávací protokol - svěření movitého majetku a ostatního vybavení MŠ U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvkové organizaci středa 6. prosince 2017
UZ 0312/2017 17 Technické zhodnocení budovy - předávací protokol středa 6. prosince 2017
UZ 0311/2017 17 1) Revokace usnesení č. UZ 0078/2015 ze dne 17.6.2015. 2) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1851/5 v k.ú. Stodůlky. 3) Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 1851/5 v k.ú. Stodůlky. středa 6. prosince 2017
UZ 0310/2017 17 1) Revokace usnesení č. UZ 0077/2015 ze dne 17.6.2015. 2) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2860/114 v k.ú. Stodůlky. 3) Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 2860/114 v k.ú. Stodůlky. středa 6. prosince 2017
UZ 0309/2017 17 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 2312/16, 2328/2, 2315/70, 2321 a 2315/281 v k.ú. Stodůlky středa 6. prosince 2017
UZ 0308/2017 17 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/04/03/006148/2017 - Dodatek č. 2 středa 6. prosince 2017
UZ 0307/2017 17 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2908/2 v k.ú. Stodůlky středa 6. prosince 2017
UZ 0306/2017 17 Prodej nebytové jednotky vč. spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 10 středa 6. prosince 2017
UZ 0305/2017 17 Dodatek č. 4 k Zásadám používání Sociálního fondu zaměstnavatele - návrh na změnu zásady č. 1 a č. 7 středa 6. prosince 2017
UZ 0304/2017 17 Personální změna ve Výboru pro výchovu a vzdělávání ZMČ Praha 13 středa 6. prosince 2017
UZ 0303/2017 17 Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 13 středa 6. prosince 2017
UZ 0302/2017 17 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/04/03/006148/2017 - Dodatek č. 1 středa 6. prosince 2017
UZ 0301/2017 17 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DOT/04/03/006163/2017 - Dodatek č. 1 středa 6. prosince 2017
UZ 0300/2017 17 Uvolnění finančních prostředků na akci "Rozšíření parkovacích míst v ul. Bellušova" středa 6. prosince 2017
UZ 0299/2017 17 Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 středa 6. prosince 2017
UZ 0298/2017 17 Rozpočtové změny za měsíce říjen - listopad 2017 středa 6. prosince 2017
UZ 0297/2017 17 Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí 2017 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí 2017 středa 6. prosince 2017
UZ 0296/2017 17 Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem k 1.12.2017 středa 6. prosince 2017
UZ 0295/2017 17 Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2018 středa 6. prosince 2017
UZ 0294/2017 17 Petice občanů "Ne nové zástavbě na Šostakovičově náměstí" středa 6. prosince 2017
UZ 0293/2017 17 Veřejné projednání záměru přestavby OC Paprsek středa 6. prosince 2017
UZ 0292/2017 16 Stanovení paušální částky náhrady ušlé mzdy nebo výdělku pro kalendářní rok 2018 pro neuvolněné členy ZMČ Praha 13 středa 20. září 2017
UZ 0291/2017 16 Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 středa 20. září 2017
UZ 0290/2017 16 Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku středa 20. září 2017
1234

M - Mimořádná schůze