Zveřejněno od:28.02.2018 0:00:00
Zveřejněno do:29.03.2018 0:00:00
Oblast:Odbor majetkový, bytový a investiční
Kategorie:Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Název:prodej NJ 105, Ovčí Hájek 2163
Značka:P13-11311/2018 kop
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Úřad městské částí Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


prodej_NJ_105_Ovci_Hajek_2163.pdf
Vytisknout