Vystaveno od – doNázev, odbor a kategorie
23.02.201810.03.2018

pronájem části poz. 2312/16 k.ú. Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
20.02.201809.03.2018

dodatek č.3 k pronájmu poz.parc.č.162/6 a 162/268 k.ů.Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
08.02.201801.03.2018

Volný prostor sloužící podnikání č. 20 Hostinského 1533, P5
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace
26.05.201501.01.2024

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetk. Aktualizovaný seznam vlastníků NV k 1.5.2015 - Praha 13
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace

Vytisknout