Zveřejněno od:05.03.2018 0:00:00
Zveřejněno do:05.04.2018 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Doručení písemností veřejnou vyhláškou
Název:veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam č.j. OF/769/18 - komunální odpad za 2015
Značka:OF/1115/18
Původce:Statutární město Kladno, IČ:00234516
Adresát:Statutární město Kladno, IČ:00234516
Stav:Vyvěšeno


Verejna_vyhlaska_k_HPS_2015_-_TP.pdf
Vytisknout