Městská část > Místní agenda 21 

Místná agenda 21


místní agenda 21.jpg


Místní agenda 21 (MA 21) je proces směřující k zajištění dobré a udržitelné kvality života a životního prostředí v určitém území.

Je to plán, který propojuje ekonomické a sociální aspekty s oblastí životního prostředí a je vytvářen ve spolupráci s veřejností.

Jejím újkolem je strategické a akční plánování rozvoje konkrétní obce či místního regionu, zavádějící do praxe principy udržitelného rozvoje.

 

  • Místní - působení v obci, regionu
  • Agenda - slovo latinského původu a znamená program nebo seznam věcí, které je třeba udělat, aby bylo dosaženo cíle
  • 21 -  21. století, zároveň vyzývá k uvažování v delším časovém horizontu
Proč se přidala Praha 13 k realizaci Místní Agendy 21


MA 21 znamená předevšín zvyšování kvality veřejné správy.

Cílem MA 21 je spokojenost obyvatel i jejich aktivní zapojení do veřejného života.

Kvalita života a spokojenost občanů - cíle, jdoucí společně napříč politickým spektrem.

Koncepce rozvoje městské části Praha 13

Strategie rozvoje městské části Praha 13 - dokument

Vypořádání připomínek ke strategii rozvoje MČ Praha 13 - dokument

Strategie rozvoje MČ P13 - přílohy
Občanská společnost, návod k použití

O místní Agendě 21Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 20114.7.2014 - Dan Novotný Mgr. ; Přečteno: 17843 x
Copyright © 2009 Městská část Praha 13; Webmaster
All rights reserved; Powered by PubliX