Kontakty > Elektronická podatelna 

Elektronická podatelna

Pravidla elektronického podání

Elektronická podatelna byla zřízena na základě nařízení vlády č. 304/2001, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. O přijetí, případě odmítnutí podání je systémem generována automatická odpověď, která bude zaslána odesílateli. Podání bude předáno na příslušný odbor.

Elektronické podání může být učiněno pouze v těchto formátech do velikosti max. 10 MB:

  • textový standard RTF s příponou .rtf
  • prostý text (CP 852,1250) s příponou .txt
  • formát Adobe Acrobat Reader s příponou .pdf
  • formát Microsoft Word 2003 a vyšší s příponou .doc(x)
  • formát Microsoft Excel 2003 a vyšší s příponou .xls(x)
  • obrázky vkládané jako přílohy k podáním mohou být ve formátech .gif nebo .jpg

Příjem elektronického podání na technickém nosiči dat

(CD-ROM, USB-flashdisk) bude zajištěn v podatelně ÚMČ – Sluneční náměstí 13 v úředních hodinách.

Přílohy s jinými příponami než je uvedeno budou bez otevření smazány, stejně jako připojené samospustitelné soubory. Na zprávy obsahující propagační materiály a cenové nabídky, nebude elektronická podatelna reagovat.

E-mail elektronické podatelny:  epodatelna@p13.mepnet.cz
 
Po přijetí elektronické zprávy je původci systémem automaticky odesláno předběžné potvrzení o doručení datové zprávy, poté je provedena kontrola elektronického podpisu. Akceptovat lze pouze tzv. zaručený elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem od akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb. Podání je považováno za podepsané, je-li zaručeným elektronickým podpisem podepsáno celé e-mailové podání nebo alespoň jedna z jeho příloh. O výsledku kontroly podání a jeho přijetí nebo odmítnutí je poté původce zprávy automaticky obeslán dalším potvrzením e-podatelny.

Více informací o elektronickém podpisu naleznete na stránkách ministerstva vnitra.

 

26.6.2012 - Dan Novotný Mgr. ; Přečteno: 25409 x
Copyright © 2009 Městská část Praha 13; Webmaster
All rights reserved; Powered by PubliX