Dne 28. 8. 2017 se pošesté  sešel řídící výbor k projektu MAP v prostorách MČ Praha 13.
Na zasedání byli členové ŘV informováni realizačním týmem o průběhu realizace projektu a seznámeni s plánem aktivit na následující dva měsíce.
Další část programu se týkala schválení důležitých dokumentů:

Strategický rámec MAP rozvoje vzdělávání pro Prahu 13 – 1. aktualizace
Aktualizovaný seznam zapojených škol a relevantních aktérů
Implementační plán a Principy MAP - aktualizace

Závěrem proběhla diskuze
.


IMG_3512


IMG_3513


IMG_3514


IMG_3515
Vytisknout