Středa 24. 4.  14.00 – 18.00

Den otevřených dveří ve FZUŠ Hudební a taneční fakulty AMU v Praze

Srdečně zveme vás a vaše děti na Den otevřených dveří FZUŠ:

- hlavní budova FZUŠ, K Brance 72/2

- detašované pracoviště pro hudební a literárně dramatický  

  obor - ZŠ Kuncova 1580/1
- detašované pracoviště pro výtvarný a taneční obor - FZŠ  
  Trávníčkova 1744 (metro B-Luka)
Vždy v půl proběhne v sále hlavní budovy školy malý koncert. U vchodu do ZŠ Kuncova vás bude čekat průvodce, s kterým můžete nahlédnout do hodin hudebního a literárně-dramatického oboru. Ve FZŠ Trávníčkova se můžete podívat na hodinu baletu nebo výuku výtvarného oboru.

Vytisknout