Co je bioodpad

bioodpad.jpg 

Bioodpad je organická, v půdě rozložitelná hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy (listí, tráva, větvě, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu).
NE živočišné zbytky!

Společnost Pražské služby a.s., upozorňuje, že v tomto roce bude větší množství změn ve svozových programech sezónního svozu bioodpadu (změny svozových dnů i týdnů - lichý/sudý).Magistrát hl. m. Prahy rozšířil obecní systém nakládání s komunálním odpadem o svoz bioodpadu rostlinného původu.

Město hradí náklady ze svého rozpočtu ve výši 50% z celkové ceny za svoz bioodpadu.

Biologicky rozložitelný odpad se přednostně kompostuje. Pokud občan nevlastní kompostér může si na bioodpad nově objednat nádobu. Také ho může odvézt do nejbližšího sběrného dvora, do kompostárny HMP ve Slivenci, případně ho odložit do přistavovaných kontejnerů na bioodpad.

Poplatek za svoz bioodpadu za měsíc v Kč

četnost obsluhy/objem nádoby

1x za 2 týdny

1x za týden

2x za týden

120 litrů

56

112

224

240 litrů

90

179

359

Nádobu na bioodpad lze objednat nejen v sezonním svozu od dubna do října, ale i celoročně.


bioodpad_inzerce_druhasance_

Aktualizováno: 17.06.2020 – Dan Novotný Mgr. ; Přečteno 20328 x
Vytisknout