Sběr bioodpadu

Bioodpad lze zdarma odevzdávat také do sběrného dvora na adrese:
Puchmajerova 50, Praha 5.


Sběr biologického odpadu -
listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu. NE živočišné zbytky!

HARMONOGRAM SVOZU BIOODPADU - BŘEZEN 2024
Sobota 30. 3. - K Sopce (parkovací záliv) - 9:00 - 12:00
Sobota 30. 3. - K Řeporyjím x V Brůdku (u rybníka) - 13:00 - 16:00
Upozornění -
pokud bude na stanovišti kontejner naplněn dříve než za 3 hodiny, bude přistaven další.


 

Vytisknout