Sběr bioodpadu

Bioodpad lze zdarma odevzdávat také do sběrného dvora na adrese:
Puchmajerova 50, Praha 5.


Sběr biologického odpadu -
listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu. NE živočišné zbytky!

Upozornění -
pokud bude na stanovišti kontejner naplněn dříve než za 3 hodiny, bude přistaven další.


Harmonogram svozu biologického odpadu - 1.pololetí 2023

Harmonogram Bio Vok 1.pol

Vytisknout