Od 15. června do 31. srpna 2020 bude ulice Bucharova uzavřena - v úseku ul. Nárožní (sjezd z Rozvadovské spojky)  –  Petržílkova (Tichnova).

Důvodem je rekonstrukce vozovky, včetně nutné opravy kanalizačních šachet. Dojde k výkopům až do hloubky 14 metrů, proto z důvodu zajištění bezpečnosti provozu nelze práce provádět po polovinách vozovky.
V této etapě se slučují práce na rekonstrukci vozovky, ale i šachet, čímž se významně zkracuje doba trvání uzavírky zhruba o polovinu.

Objízdná trasa pro autobusy vede ul. Petržílkovou, z důvodu zvýšeného provozu především autobusové dopravy, bude v ulici zákaz zastavení, viz situační plánek “0 etapa - vyparkování“

Objízdná trasa pro ostatní dopravu vede ul. Jeremiášovou, Pod hranicí, viz situační plánky „Širší dopravní vztahy 1.a - 2.b etapa“, „Objízdné trasy 1a + 1.b etapa“, „Objízdné trasy 2.a + 2.b etapy“

Rekonstrukci provádí STRABAG, a.s., Ing. Pilát. 

Rozhodnutí o povolení uzavírky, včetně opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, vydává Magistrát hl. m. Prahy – odbor pozemních komunikací a drah a vše bude vyvěšeno na úřední desce MČ Praha 13 ihned po doručení na Odbor dopravy Úřadu MČ Praha 13, dle zákonných předpisů.


 

Dočasná změna tras a zastávek autobusů v Praze 13

Vedení BUS MHD b
Vedení BUS MHD b

Širší dopravní vztahy 1.a - 2.b etapa

Bucharova III. část - 1.a - 2.b etapa


Objízdné trasy 1a + 1.b etapa
Bucharova III. část - 1.a 1.b etapa
Objízdné trasy 2.a + 2.b etapy
Bucharova III. část - 2.a 2.b etapa

Bucharova III. část - 2.b etapa - 2. část - A1


Vytisknout