Hábova 1571 / 22
155 00 Praha 5 – Stodůlky

 

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Fenclová

Tel.: 235 517 313

E-mail: detskysluch@detskysluch.cz

Web: www.detskysluch.cz

 

Poskytujeme odborné služby rodinám dětí se sluchovým postižením z celé České republiky:

·  odborné konzultace v rodinách

·  sledování sluchového vývoje dítěte

·  nácvik na audiometrické vyšetření

·  rozvoj komunikačních dovedností

·  socioterapeutické skupiny pro rodiče a děti

·  speciálně pedagogické a sociální poradenství

·  podpůrné rodičovské skupiny

·  odborný magazín a publikace

·  informační portál idetskysluch.cz

Vytisknout