OPZ


Název projektu: Cesta k dalšímu rozvoji MČ Praha 13

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010097

Celkové způsobilé výdaje: 3 355 105,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. 3. 2019 –  31. 3. 2021


Cíle projektu:

Projekt má 4 hlavní cíle. Cílem KA1 je zavedení systému řízení bezpečnosti informací dle požadavků normy ISO 27001. Cílem KA2 je vytvoření strategického dokumentu "Koncepce bezbariérovosti Prahy13", jako reakce na podporu rovných příležitostí a naléhavé požadavky znevýhodněných občanů. KA3 reaguje vytvořením strategie interní a externí komunikace na zhoršující se výsledky v dané oblasti a KA4 má za cíl usnadnit pochopení řešení životních situací občana na úřadě. 

Detailnější popis cílů projektu jsou následující:

- zavedení systému řízení bezpečnosti informací dle ISO/ IEC 27001 a tím zvýšení ochrany dat, osobních údajů a informací, který bude završen certifikací ISO/ IEC 27001 (certifikát)

- vytvoření strategického dokumentu "Koncepce bezbariérovosti Prahy 13" a tím výrazné zvýšení kvality života osob s omezenou schopností pohybu a orientace na Praze 13 (Koncepce bezbariérovosti MČ Praha 13 na období let 2020 – 2030)

- vytvoření strategického dokumentu Komunikační strategie MČ Praha 13, který vyřeší oblast interní i externí komunikace úřadu a stanoví jednotné metodické prostředí pro oblast komunikace (Strategie interní a externí komunikace).

- provedení šetření Mystery Client, které pomůže odhalit příčiny zhoršující se spokojenosti zákazníků (Komplexní zpráva z šetření Mystery Client) a vytvoření manuálu pro komunikaci úředníka se zákazníkem (Manuál komunikace se zákazníkem Úřadu městské části Praha 13).

- vytvoření sedmnácti videonávodů pro řešení nejčastějších životních situací pro použití veřejnou správou v celé ČR, aby byla zlepšena přívětivost veřejné správy a informovanost občanů (17 videonávodů) 

Realizátor projektu: 

Název: Městská část Praha 13
IČ: 00241687
Ulice: Sluneční náměstí 13/2580
Město: Praha 13
PSČ: 15800

Kontaktní osoba: 

Ing. Martin Šmíd
E-mail: SmidM@praha13.cz
Tel.: 235 011 616

Odkazy:
OPZ: http://www.esfcr.cz/
Řídící orgán: http://www.mpsv.cz/

 

Vytisknout