Informace a doporučení týkající se výskytu virového onemocnění mexickou (prasečí) chřipkou včetně preventivních opatření a doporučení sledujte pravidelně webové stránky Ministerstva zdravotnictví České republiky (www.mzcr.cz).

Od 30. 4. 2009 je zřízena krizová telefonní linka na čísle 800 18 97 67, kde Vám odpovědný zdravotnický pracovník odborně poradí, respektive zodpoví vaše dotazy týkající se virového onemocnění mexickou (prasečí) chřipkou. Tato linka je bezplatná, funguje nepřetržitě 24 hodin denně včetně víkendů a dnů pracovního volna.

Co je chřipkový virus A/H1N1?

Virus A/H1N1 je novým podtypem chřipkového viru napadajícího člověka, obsahuje segmenty genů chřipkových virů prasat, ptáků a člověka v kombinaci, která nebyla ve světě nikdy dříve pozorována. Nové viry jsou často výsledkem re-assortmentu (nového uspořádání genů) dvou jiných virů. Virus A/H1N1 je výsledkem kombinace dvou virů prasečí chřipky, které obsahovaly geny pocházející z virů ptačí a lidské chřipky.

 

Jaký je rozdíl mezi běžnou sezónní chřipkou a chřipkou Pandemic H1N1?

U člověka jsou příznaky pandemické chřipky vyvolané virem A/H1N1 obvykle velmi podobné příznakům běžné sezónní chřipky:

 

Klinický obraz sezónní chřipky

Klinický obraz chřipky Pandemic H1N1 (prasečí chřipka):

inkubace 2 - 4 dny

inkubace až 7 dní (někdy i déle)

horečka nad 38°C

horečka nad 38°C

suchý dráždivý kašel

suchý kašel

přenos vzdušnou cestou

přenos vzdušnou cestou

náhlý nástup onemocnění

pocit dechové tísně

bolest hlavy, svalů, kloubů

bolest hlavy, svalů, kloubů

případně průjem a zvracení    (hlavně u dětí)

případně průjem a zvracení

do klinického obrazu chřipky nepatří rýma

rýma může být jedním z příznaků

zimnice, únava

zimnice, únava

 

Jak se člověk nakazí chřipkovým virem A/H1N1?

Člověk se může nakazit stejným způsobem jako u běžné sezónní chřipky. Existují tři cesty přenosu:

1)    vzduchem prostřednictvím kapének - při blízkém kontaktu s kýchajícími nebo kašlajícími infikovanými osobami
2)    přímým kontaktem – poté, co se ruka kontaminovaná infekčními kapénkami dotkne úst, nosu, očí.
3)    nepřímým kontaktem – prostřednictvím jakéhokoliv předmětu (např. kliky u dveří), který je kontaminován infekčními kapénkami a kterého se dotknete či jej uchopíte. K přenosu nákazy pak dojde ze znečištěné ruky dotykem na sliznici očí, nosu či úst.

 

Jak dlouhá je inkubační doba? Jak dlouho může infikovaná osoba šířit virus A/H1N1 mezi ostatní?

Inkubační doba se pohybuje v rozmezí 1 až 7 dnů.

Nemocní dospělí mohou ostatní osoby nakazit přibližně po dobu prvních 5 dnů, (nejčastěji den před vypuknutím prvních příznaků a následně pak první 3 dny nemoci). Nemocné děti jsou stejně nakažlivé jako dospělí, jejich infekčnost je však zhruba prvních 7 dní od propuknutí chřipky.

Chřipku vyvolanou virem A/H1N1 zpravidla doprovází horečka, která obvykle přetrvává 2 až 4 dny, při těžším průběhu onemocnění může trvat i déle. S horečkou, resp. zvýšenou tělesnou teplotou souvisí i zvýšené uvolňování chřipkového viru, přičemž pravděpodobnost přenosu nákazy na jiné osoby je v tomto období mnohonásobně vyšší! Mnozí lidé mohou chřipkový virus šířit ještě 24 hodin po odeznění horečky, hladina viru však bude již mnohem nižší.

Je velmi důležité, aby nemocní jedinci zůstali v domácí karanténě do doby, než chřipkové příznaky odezní (samozřejmě za předpokladu, že onemocnění nemá komplikovaný průběh nebo lékař nestanoví jinak). Pokud osoby nakažené pandemickou chřipkou budou dodržovat domácí karanténu, významně se sníží riziko šíření nákazy mezi ostatní lidi!

 

Existuje vakcína proti chřipkovému viru A/H1N1?

V současné době ještě není dostupná vakcína, která by člověka dovedla spolehlivě ochránit před virem prasečí chřipky. Výzkum a vývoj očkovací látky však probíhá velmi intenzivně a vakcína je již téměř dokončena. První šarže očkovací látky proti viru A/H1N1 bude do České republiky dodána v průběhu podzimu 2009.

Je nutné zdůraznit, že množství vakcín proti viru A/H1N1 je omezené (pro ČR cca 500 000 dávek). Jejich další rozdělování je plně v režii Ministerstva zdravotnictví ČR, které jediné rozhoduje o tom, které osoby budou očkovány! Předpokládá se, že nejprve budou očkovány osoby kritické infrastruktury, tj. zdravotničtí pracovníci, policisté, hasiči, pracovníci v potravinářství, energetice, atd., a následně osoby se zdravotním rizikem, pro které by potenciální nákaza virem A/H1N1 znamenala ohrožení života (dlouhodobě nemocní pacienti apod.).

 

Je vakcína proti lidské sezónní chřipce účinná i proti chřipkovému viru A/H1N1?

Mezi běžnými chřipkovými viry, které jsou každoročně pokryty sezónní vakcínou, a virem prasečí chřipky jsou určité podobnosti. Hygienici a lékaři specializovaní na infekční onemocnění jednoznačně doporučují občanům využít možnosti očkování proti běžné sezónní chřipce. Ačkoli vás toto očkování neochrání proti nákaze prasečí chřipkou, může významným způsobem přispět ke snížení rizika zhoršeného průběhu tohoto onemocnění či jiných komplikací.

 

Existují léky proti chřipce Pandemic H1N1?

Přímé léky proti prasečí chřipce v současné době neexistují.

Stávající antivirotika (Tamiflu, Relenza) nejsou přímým lékem proti viru A/H1N1, pouze zmírňují průběh onemocnění. Pacientům jsou aplikována na základě indikace lékaře a pouze ve výjimečné situaci, kdy to vyžaduje zdravotní stav pacienta. Až dosud u drtivé většiny osob probíhala pandemická (prasečí) chřipka mírně a téměř všichni pacienti se zotavili bez lékařské pomoci a antivirotik, pouze klidovou léčbou a užíváním antipyretik (léky ke snížení horečky).

Užívání antivirotik jako prevence před prasečí chřipkou je podle lékařů bezúčelné.

 

Co mám dělat, když onemocním?

Drtivá většina osob je schopna se z nákazy prasečí chřipkou zotavit bez lékařské pomoci a podání antivirotik!

 

Obecný postup v případě nákazy je tedy následující:

 • Zůstaňte doma a odpočívejte ! Snížíte tak možnost dalšího šíření viru ve vašem okolí. Je nezbytné důsledně dodržovat domácí karanténu a další příslušná opatření hned s vypuknutím prvních příznaků onemocnění (viz „Co mám dělat, když onemocním“), a to především prvních 48 hodin.
 • Užívejte léky určené pro léčbu horečnatých onemocnění (acylpirin, ibalgin, paralen apod.) – v souladu s příbalovou informací daného léku
 • Pijte  dostatečné množství vhodných tekutin (čaj, voda apod.).
 • Dodržujte hygienická opatření – snížíte riziko, že nakazíte své blízké:

  • Udržujte od ostatních odstup alespoň 1 metr
  • Spěte v oddělené místnosti, pravidelně větrejte
  • Při kašli, kýchání a smrkání si zakrývejte nos a ústa papírovým kapesníkem, který ihned po použití vyhodíte do uzavřeného odpadkového koše. Nezapomeňte si poté umýt ruce!
  • Pokud jste stále infekční, z domova vycházejte jen v nezbytně nutném případě
  • Odložte plánované návštěvy u odborných lékařů, pokud nejsou naléhavé

Pokud si myslíte, že jste nakaženi prasečí chřipkou a cítíte potřebu konzultovat svůj zdravotního stav s odborníkem, kontaktujte bezplatnou telefonní linku 800 189 767 nebo zavolejte svému praktickému lékaři. Pracovník telefonní linky (lékař, která zná problematiku viru A/H1N1 nebo váš praktický lékař určí závažnost vaší diagnózy a doporučí další postup. Návštěva v ordinaci vašeho praktického lékaře je neúčelná. Během doby strávené v čekárně a v městské hromadné dopravě můžete nakazit další osoby.

Lékařskou pomoc vyhledejte až v případě, že zdravotní stav vás nebo vašich blízkých se nezlepšil ani po více než 5 dnech, nebo pozorujete následující příznaky:

 

U DĚTÍ

U DOSPĚLÝCH

zrychlené či obtížené dýchání

zrychlené či obtížené dýchání

namodralá barva kůže

bolest či tlak v oblasti hrudníku a břicha

nedostatečný příjem tekutin

náhlé závratě

neprobouzení či nedostatečná reakce na podněty

vážné a vytrvalé zvracení

při horečce se objeví vyrážka (flíčky)

další vzestup či znovuobjevení horečky

dítě je natolik podrážděné, že se ani nechce nosit na rukou

 

chřipkové příznaky se zlepší, poté se však znovu vrátí s horečkou a horším kašlem

 


 

 

Pokud nejste bezprostředně ohrožen(a) na životě, nevolejte zdravotnickou záchrannou službu, její pracovník pak chybí při záchraně lidských životů!

 

U kterých skupin osob může mít onemocnění s větší pravděpodobností vážný průběh, pokud se nakazí?

 • Děti do 2 let věku
 • Těhotné ženy zejména ve vyšším stupni gravidity (v riziku je zejména matka, nikoli dítě)
 •  Lidé s chronickým onemocněním bez ohledu na věk (diabetici, lidé s nemocemi srdce a cév, s chronickými dýchacími chorobami nebo stavy stěžujícími dýchání, imunosupresivní pacienti, nadměrně obézní lidé)
 • Lidé starší 65 let – tyto osoby mají při současné pandemii nižší pravděpodobnost nákazy, pokud se však nakazí, existuje u nich větší pravděpodobnost komplikovaného průběhu onemocnění.

Jestliže patříte do výše uvedené skupiny osob a máte-li na základě příznaků podezření na onemocnění pandemickou chřipkou, bezprostředně kontaktujte svého lékaře!

V rámci preventivních opatření obzvlášť dbejte na dodržování hygienických opatření.

 

Jak se chřipka Pandemic H1N1 šíří?

Jednou ze součástí definice pandemického viru je, že se jedná o nový virus chřipky. Z tohoto důvodu má drtivá většina lidí vůči němu velmi nízkou odolnost – menší, než na běžný sezónní virus chřipky.

Chřipka se šíří především vzduchem prostřednictvím kapének, tj. infekčním aerosolem vznikajícím při kašlání a kýchání.

Během pandemie (pandemie vyhlášená v souvislosti s výskytem viru A/H1N1 odráží geografické rozšíření onemocnění, nikoli jeho závažnost) je infikováno mnoho lidí, kdy u většiny osob proběhne nákaza jen s mírnými a obvyklými chřipkovými příznaky, část nakažených nebude mít dokonce žádné příznaky. U malého procenta lidí však může nastat vážnější průběh onemocnění s nutností hospitalizace.

 

Může se virus A/H1N1 šířit z lidí na prasata a z prasat zpět na člověka?

Odborníci na bezpečnost potravin ze Světové zdravotnické organizace (WHO) potvrdili, že existuje riziko nákazy lidí, kteří jsou v těsném kontaktu s nakaženými prasaty (např. na farmách nebo jatkách). V minulosti bylo několik takovýchto případů prokázáno.

 

Co bych měl(a) dělat, abych se ochránil(a) před nákazou pandemickou chřipkou?

Vždy se řiďte následujícími pokyny:

 • Dodržujte hygienická opatření (časté a důkladné mytí rukou teplou vodou a mýdlem, eventuálně dezinfekčním přípravkem určeným k mytí rukou, alespoň po dobu 20 sekund a tak často, jak je to možné).
 • V rámci svých možností se udržujte v dobré kondici a dodržujte zásady zdravého životního stylu. Dbejte na dostatek spánku, pravidelný přísun vitaminů (zejména z ovoce a zeleniny), správný pitný režim a buďte fyzicky aktivní.
 • Nepůjčujte si od ostatních osob mobilní telefony, sklenice, příbory, u dětí hračky apod.
 • Nedotýkejte se rukama obličeje, nemněte si oči – snížíte tak riziko přenosu viru prostřednictvím rukou z kontaminovaných předmětů
 • Snažte se nedotýkat ploch, které mohou být znečištěné infekčními kapénkami. Bez předchozího důkladného umytí rukou se nedotýkejte očí, nosu a úst.
 • V domácnosti pravidelně čistěte povrchy, kterých se dotýkají nakažené osoby (např. klika u WC) a nesdílejte s nimi své osobní věci (ručník apod.)
 • Vyhýbejte se blízkému kontaktu s nemocnými osobami, davovým akcím a shromážděním
 • Využijte možnost očkování proti sezónní chřipce. Jednak budete chráněni před tímto onemocněním, jednak snížíte riziko komplikací v případě nákazy pandemickou chřipkou.

 

Jak se nejlépe zabrání šíření viru, když jsem nemocný(á)?

 

 • Jste-li nemocní, co možná nejvíce omezte Váš styk s jinými lidmi. Nechoďte do práce ani do školy alespoň po dobu prvních 7 dnů nebo do té doby, dokud Vaše příznaky nezmizí.
 • Při kašlání nebo kýchání si zakrývejte ústa a nos kapesníkem. Po použití kapesník ihned vyhoďte do odpadkového koše a umyjte si ruce teplou vodou a mýdlem.
 • Myjte si ruce často mýdlem a  teplou vodou, zvláště po kašli či kýchání. Dezinfekční  prostředky na bázi alkoholu určené k mytí rukou jsou také účinné.
 • Vhodné je použití hygienické ústní roušky, která mechanicky zabraňuje dalšímu šíření viru do vašeho okolí.

 

Jaké plochy jsou nejpravděpodobnějšími zdroji nákazy?

Studie ukazují, že virus pandemické chřipky může přežívat na různých površích a zároveň být stále infekční (cca 2 až 8 hodin). Můžete se nakazit, jestliže se dotknete plochy nebo předmětu, na kterých virus ulpěl (např. klika dveří, stůl, kniha a jiné předměty, které před vámi používala nakažená osoba), následně se dotknete svých očí, nosu nebo úst a přenesete tak virus na sliznici.

 

Jaký úklid by měl být prováděn v domácnosti na ochranu před šířením chřipkového viru?

Důležité je udržovat čisté veškeré povrchy, kterých se často dotýkáte (např. kliky dveří, držadlo lednice, mikrovlnné trouby, kuchyňská linka, jídelní stůl, volant auta atd.). Úklid provádějte domácím desinfekčním prostředkem dle návodu na etiketě výrobku, kterou si před použitím pozorně přečtěte.

 

Jaký je nejlepší způsob mytí rukou pro prevenci nákazy chřipkou?

Časté a důkladné mytí rukou Vás pomůže ochránit nejen před chřipkou, ale i před jinými chorobami (hepatitida typu A apod.). Ruce si myjte mýdlem a teplou vodou nebo si je čistěte speciálním dezinfekčním prostředkem na bázi alkoholu. Doba samotného mytí by měla trvat alespoň po dobu 15 až 20 sekund. Jestliže nemáte k dispozici mýdlo a vodu, lze použít speciální jednorázové dezinfekční ubrousky nebo gelové přípravky na bázi alkoholu. Tyto prostředky lze zakoupit ve většině supermarketů, drogerií či lékáren. Při použití gelu si třete a mněte ruce, dokud gel neuschne. Gel pro svou činnost nepotřebuje vodu - alkohol v něm obsažený usmrcuje všechny choroboplodné zárodky na kůži rukou.

 

Co dělá Evropská unie pro řešení situace?

Evropské centrum pro prevenci a kontrolu onemocnění (ECDC) sleduje epidemiologickou situaci a vyhodnocuje rizika v rámci Evropské unie. Na webových stránkách ECDC jsou denně publikovány aktualizované situační zprávy, včetně pravidelného hodnocení rizik, různé typy návodů/směrnic jako informace o osobních ochranných opatřeních, informace pro turisty, návod na správné zacházení s nemocnými a jejich kontakty atd.

 

Jaká je situace v ČR a v Evropě?

Situace se stále vyvíjí, proto aktuální situaci sledujte na následujících webových stránkách:

 

Zveřejněno: 16.09.2009 – Dan Novotný Mgr. ; Přečteno 7591 x
Vytisknout