Na začátku září proběhl v Centrálním parku u Nepomuckého rybníka tradiční Pohádkový les, tentokrát na téma Cesta kolem světa za 80 minut. Na osmi stanovištích plnily úkoly desítky dětí. Navštívily indiány, Eskymáky, v Itálii pekly pizzu a na konci trasy dostaly děti malý dárek 

Středa 12. září patřila Domu dětí a mládeže ve Stodůlkách. Na celodenní akci Domeček s příchutí si mohli všichni návštěvníci užít vystoupení pěveckých skupin a vystoupení zájmových kroužků. Rodiče si mohli společně s dětmi zacvičit či shlédnout vystoupení divadla Krapet.

Domeček s příchut

Zuby jako perličky – to je název akce, která má za cíl seznámit nejmenší děti zábavnou formou s pravidelnou zubní hygienou a nutnou návštěvou zubních lékařů tak, aby to děti bavilo a neměly z návštěvy zubní ordinace strach. Akce v MŠ Husníkova se ve čtvrtek 13. září zúčastnilo 30 dětí s rodiči.

Zuby jako perličky

V rámci turnaje o pohár starosty v petanque, který ve čtvrtek 13. září uspořádalo Středisko sociálních služeb Lukáš, byl slavnostně předán do užívání nový vůz Wolkswagen Transporter, který bude sloužit pečovatelské službě střediska.

Předání auta SSS Lukáš

V pátek 14. září jsme otevřeli zbrusu nový fit park na Velké Ohradě (za poštou na ul. Janského). Fitpark byl vybudován na místě starého sportovního hřiště z počátku 90. let, které již nebylo vyhovující. Byl zde položen nový pryžový povrch s běžeckou dráhou a nové cvičební prvky. Celková cena hřiště byla 2,571 mil Kč a částečně byla hrazena z dotace Magistrátu hl. m. Prahy.

Fit park na Velké Ohradě.

Vytisknout