Městská část Praha 13 
www.praha13.cz
MČ Praha 13 - logoTisková zpráva

16. 6. 2021


Den zdraví 2021

 

Městská část Praha 13 společně s místní Agendou 21 pořádala ve středu 16. června pro širokou veřejnost Den zdraví. Na travnaté ploše Slunečního náměstí zahájil již šestý ročník starosta Prahy 13 David Vodrážka. Ústředním tématem letošního Dne zdraví byla prevence onkologických onemocnění. Při této příležitosti bylo také podepsáno Memorandum o spolupráci na projektu s názvem „Respektuj 18!“. Ten se primárně zaměřuje na prevenci požívání alkoholu nezletilými.  

„Letošní Den zdraví symbolicky zahajuje veřejné akce v naší městské části. Poslední rok nám ukázal, že zdraví a péče o něj je to nejdůležitější. Je na každém z nás, jak zodpovědně ke svému zdraví přistupuje. Věřím, že dnešní akce nabídla veřejnosti mnoho zajímavých informací o prevenci a předcházení zdravotním komplikacím a také široké spektrum inspirací ke zdravému životnímu stylu “ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka

 „K dispozici všem návštěvníkům byly také rady odborníků i specialistů. Své zdravotní a doplňkové programy zde představili i zástupci zdravotních pojišťoven  V rámci akce si přišly na své i děti, pro které byly připraveny soutěže o zajímavé ceny. Největší zájem byl o nácvik resuscitace v rámci první pomoci. Velmi si vážím zájmu veřejnosti a jsem ráda, že se nám podařilo vše zorganizovat podle platných opatření,“ informovala radní Aneta Ečeková Maršálová.  

„Den zdraví má na třináctce již svou pevnou tradici a návštěvníci se každoročně těší na bohatý program partnerů akce nejen ze světa zdraví a prevence, ale také na ochutnávky zdravých a nutričně vyvážených potravin. Jednodenní festival zdravého životního stylu nabídlpestrý program partnerů doplněný soutěžemi pro děti o zajímavé ceny,“ dodal Vít Bobysud, předseda výboru pro místní Agendu 21.

 

Hned po zahájení starosta David Vodrážka podepsal Memorandum o spolupráci na projektu s názvem „Respektuj 18!“. Projekt Plzeňského Prazdroje se primárně zaměřuje na prevenci požívání alkoholu nezletilými a Praha 13 se podpisem memoranda k podpoře tohoto projektu připojila. Cílem je snaha o změnu dosud poměrně tolerantního postoje české veřejnosti ke konzumaci alkoholu mladistvými do 18 let věku. Z průzkumů a z nárazových akcí Policie ČR jasně vyplývá, že alkohol je podáván i těm, kteří by s ním do styku vůbec přijít neměli – tedy dětem, které ještě nedosáhly plnoletosti.

Festival zdravého životního stylu se konal v rámci aktivit místní Agendy 21 již pošesté, záštitu převzali starosta David Vodrážka a radní Aneta Ečeková Maršálová.

 

Mgr. Lucie Steinerová

Tisková mluvčí Úřadu MČ Praha 13

Městská část Praha 13, Odbor kancelář starosty, tiskový servis, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Telefon: 235 011 217, Fax: 235 514 661, E-mail:
steineroval@praha13.cz

den zdraví

den zdraví

den zdraví

den zdraví

den zdraví


Den zdraví

Den zdraví

den zdraví

den zdraví

Den zdraví

Den zdraví


Den zdraví

Den zdraví

Vytisknout