Městská část Praha 13 revitalizovala část prostor Domu dětí a mládeže Stodůlky, kde vznikla dvě polytechnická hnízda. Jedná se o dvě speciálně vybavené učebny jak pro školní třídy, tak zájmové odpolední aktivity. Projekt je realizován ve spolupráci s hlavním městem Prahou a Hospodářskou komorou hl. m. Prahy. Praha 13 přispěla částkou převyšující půl milionu korun.

  „V Domě dětí jsou k dispozici nové učebny, kam dochází školy z naší městské části do specializovaných prostor vybavených nejmodernějšími nástroji pro manuální i kybernetickou zručnost Jinými slovy jde o špičkově zařízenou dílnu a kybernetickou laboratoř. Při současných karanténách a po loňských lockdownech není jednoduché děti motivovat, zaujmout a nabídnout jim činnost, kde uvidí výsledky své práce. Děkuji všem, kteří se do této iniciativy zapojili,“ řekl starosta David Vodrážka.

  Sdílené polytechnické učebny nabízejí moderní klasické dílenské vybavení včetně materiálu, ale i pracoviště vybavená interaktivními tabulemi, počítači, tablety, 3D tiskárnami, uzpůsobenými výuce mechaniky či robotiky pomocí robotických stavebnic apod.

  „Minimální délka jednoho výukového bloku v Polytechnickém hnízdě je realizována v rozsahu čtyř hodin. Odbornost je garantována Hospodářskou komorou hl. m. Prahy, která celý projekt zajišťuje finančně i po stránce personální, včetně odměn pro odborné lektory, pedagogy a také průběžně dodává materiály,“ vysvětlila ředitelka DDM Stodůlky Jana Šimánková.

  Vybudováním moderních sdílených polytechnických učeben na území MČ Prahy 13 dojde ke zvýšení dostupnosti technického, přírodovědného a environmentálního vzdělávání v rámci školních i zájmových aktivit. Výrazně se zlepší dojezdová dostupnost škol do místa odborné výuky,“ dodala místostarostka Marcela Plesníková.

   Lucie Steinerová

DDM


DDM


DDM


DDM

 


Vloženo: 29.11.2021 – Eva Černá ; Přečteno 527 x
Vytisknout