Diakonie Českobratrské církve evangelické – STŘEDISKO PRAHA
Vlachova 1502 / 20, 155 00 Praha 13 - Stodůlky

ředitel: Mgr. Jakub Suchel
Tel.: 235 312 979

Email: stredisko@diakonie-praha.cz

Web: www.diakonie-praha.cz

Služby Diakonie ČCE – středisko Praha:

  • Denní stacionář Ratolest
  • Denní stacionář Na palubě
  • Týdenní stacionář Na palubě
  • Odlehčovací služba Na palubě
  • Sociálně terapeutická dílna
  • Raná péče Diakonie
  • Domov pro osoby se zdravotním postižením
  • Centrum denních služeb
  • Chráněné bydleníDenní stacionář Ratolest

Saratovská 3392/8, Praha 10 – Strašnice

Vedoucí služby
: Radka Baštová, DiS.
Tel.: 603 166 622
Mobil: 603 166 622
Email: ratolest@diakonie-praha.cz

Stacionář poskytuje pomoc a podporu osobám s mentálním a kombinovaným postižením, pro klienty zajišťuje každodenní činnosti, terapii a volnočasové aktivity během dne.


Denní stacionář Na palubě
Vlachova 1502, 155 00 Praha 13

Vedoucí služby: Irena Kovaříková
Telefon: 235 312 981
Mobil: 776 864 674
Email: stacionar@diakonie-praha.cz

Stacionář Na palubě poskytuje pomoc a podporu dospělým s mentálním a kombinovaným postižením, zajišťují celodenní pobyt s veškerým zázemím, nabízí variabilní denní i týdenní aktivity, terapie a aktivizační činnosti. Služba je určena dospělým klientům dospělým klientům mezi 19 a 45 lety.


Týdenní stacionář Na palubě

Vlachova 1502, 155 00 Praha 13

Vedoucí služby: Irena Kovaříková
Telefon: 235 312 981
Mobil: 776 864 674
Email: stacionar@diakonie-praha.cz

Stacionář Na palubě poskytuje pomoc a podporu dospělým s mentálním a kombinovaným postižením, zajišťují týdenní pobyt a bydlení s veškerým zázemím, nabízí variabilní denní i týdenní aktivity, terapie a aktivizační činnosti. Služba je určena dospělým klientům mezi 19–35 lety.


Odlehčovací služba Na palubě
Vlachova 1502, 155 00 Praha 13

Vedoucí služby: Irena Kovaříková
Telefon: 235 312 981
Mobil: 776 864 674
Email: stacionar@diakonie-praha.cz

Služba odlehčuje rodinám při péči o děti a mladé dospělé s těžkým stupněm postižení. Služba je určena klientům od 11 - 35 let.


Sociálně terapeutická dílna

Mohylová 1965, 155 00 Praha 13

Vedoucí služby: Ing. Jana Salcmanová, DiS.
Telefon: 251 622 228
Mobil: 731 445 534
Email: dilna@diakonie-praha.cz

Dílna poskytuje službu sociální prevence a podporuje tak mladé lidi s postižením v maximálním začlenění do společnosti. Formou drobné ruční práce (keramika, textil, papír, prodej výrobků) učí klienty pracovním návykům, dovednostem a schopnosti pracovat v týmu.


Raná péče Diakonie
Machatého 683 / 10, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy

Vedoucí služby: PhDr. Kateřina Štinglová
Telefon: 235 518 392
Mobil: 731 633 025
Email: info@rana-pece.cz

Raná péče Diakonie nabízí poradenství rodinám, které pečují o dítě s postižením či ohroženým vývojem do 7 let věku dítěte. Kromě individuálních konzultací v rodinách organizují pracovníci také regionální setkávání, společné letní pobyty, vzdělávací kurzy a provozují půjčovnu pomůcek. Raná péče působí v regionech Praha, Středočeský, Ústecký a Plzeňský kraj. 


Domov pro osoby se zdravotním postižením

Šípková 1838/1, 142 00 Praha 4 – Krč

Vedoucí služby: Bc. Michaela Hanykýřová, Dis.
Telefon: 739 545 993
Mobil: 739 545 993
Email: domov@diakonie-praha.cz


Centrum denních služeb

Šípková 1838/1, 142 00 Praha 4 – Krč

Vedoucí služby: Veronika Králová, DiS.
Telefon: 739 244 775
Mobil: 739 244 775
Email: cds@diakonie-praha.cz


Chráněné bydlení

Šípková 1838/1, 142 00 Praha 4 – Krč

Vedoucí služby: Mgr. Adam Šimek
Telefon: 739 244 773
Mobil: 739 244 773
Email: chbyd@diakonie-praha.cz

 

 

Zveřejněno: 17.04.2014 – Admin Administrator ; Přečteno 23487 x
Vytisknout