Zveřejněno od:8.3.2017 0:00:00
Zveřejněno do:24.3.2020 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář starosty
Kategorie:Granty
Název:Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace TJ Sokol Stodůlky
Značka:P13-13890/2017
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Městská část Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


navrh_smlouvy_Dodatek_c_1_TJ_Sokol_Stodulky_2017.doc
Vytisknout