č RČO žadatel projekt částka účel
1 101 TJ Sokol Stodůlky, z. s. Celoroční činnost všech oddílů TJ 20000  10 000,- Kč hrazení krátkodobých pronájmů + 10 000,- Kč  nákup spotřebního materiálu
2 102 TJ Stodůlky Praha, z. s. Podpora činnosti atletického oddílu TJ Stodůlky Praha, z.s. 10000  nákup zařízení a vybavení 
3 110 Sportovní klub Velká Ohrada, z. s. Podpora sportu 10000  5 000,- Kč hrazení krátkodobých pronájmů + 5 000,- Kč  úhradu  nezbytných externích služeb
4 112 SK Aktis Praha z. s. Podpora celoroční činnosti-nákup materiálu 10000  nákup zařízení a vybavení 
5 114 HC KERT Park Praha, z. s. Podpora talentované mládeže hokejbalu 15000  8 000,- Kč nákup spotřebního materiálu + 7 000,- Kč nákup zařízení a vybavení
6 118 AŠSK, z. s. - ŠSK při ZŠ Janského  Ohlédnutí, které potěší 10000  5 000,- nákup zařízení a vybavení + 5 000,- nákup spotřebního materiálu
7 125 HB Basket Praha o.p.s Podpora pravidelné celoročnní činnosti dětí 7 000  hrazení krátkodobých pronájmů 
8 133 Taekwondo WTF klub Praha, z. s. Příspěvek na nájmy  a materiálně technické vybavení oddílu dětí a mládeže 7 000  nákup zařízení a vybavení 
9 139 FbK Olymp Praha, z. s. Florbal pro děti ze základních škol na území MČ Praha 13 7 000  hrazení krátkodobých pronájmů 
10 142 FitStation.cz, z. s. Rozvoj tréninkové základny 4 000  nákup zařízení a vybavení 
11 160 Sportovní klub Motorlet Praha, z. s. Nákup zařízení a vybavení pro sportovní činnost oddílu fotbalu 15000  nákup zařízení a vybavení 
12 163 PVK Olymp Praha, z. s. Využití volného času mládeže na MČ P-13 v oblasti sportu 5 000  nákup spotřebního materiálu
13 164 Spolek Flor-in, z. s. Zajištění činosti hendikepovanývh sportovců 8 000  hrazení krátkodobých pronájmů 
14 166 Senior fitnes,  z. s. Senioři Prahy 13 v pohybu 4 000  hrazení krátkodobých pronájmů 
15 173 FK Řeporyje, z. s. Podpora celoroční činnosti 5 000  úhradu nezbytných externích služeb
16 201 Klub Noctuella, z. s. Nákup zařízení a vybavení pro činnost spolku Klub Noctuella, z.s. 7 000  nákup zařízení a vybavení 
17 203 Pěvecký sbor Carmina Vocum, z. s. Slavnostní koncert 6 000  hrazení krátkodobých pronájmů 
18 204 Klub Lučinka, z. s. Rozšíření krojového vybavení 6 000  nákup spotřebního materiálu
19 239 Taneční studio Mirabel, z. s. Podpora celoroční činnosti 6 000  hrazení krátkodobých pronájmů 
20 402 KČT, odbor TOM Filištíni Praha, z. s. Podpora pravidelné celoroční činnosti 3 000  nákup zařízení a vybavení 
21 407 Junák - český skaut, středisko Hiawatha Praha, z. s. Obnova vybavení a podpora celoroční činnosti střediska  3 000  nákup zařízení a vybavení 
22 409 Pionýr, z. s. - Pražská organizace Pionýra, PO RONDEL Pěšky, kolem, hlavně s Rondelem! 2 000  nákup zařízení a vybavení 
23 501 Sbor dobrovolných hasičů Stodůlky, z. s. Pronájem tělocvičny a nákup sportovních potřeb a sporovního oblečení 20000  10 000,- Kč nákup zařízení a vybavení + 10 000,- Kč  hrazení krátkodobých pronájmů
24 502 Sbor dobrovolných hasičů Třebonice, z. s. Podpora celoroční činnosti neziskových subjektů 20000  15 000,- Kč hrazení krátkodobých pronájmů + 5 000,- Kč nákup zařízení a vybavení
25 601 ŘKF u kostela sv. Jakuba St. Praha 5 - Stodůlky Kvalitní trávení volného času dětem ze sídliště 10000  nákup spotřebního materiálu
26 703 Společnost pro talent a nadání, z. s. Kluby rodičů a učitelů 4 000  úhradu nezbytných externích služeb
27 704 Klub přátel školy při ZŠ Mládí, z. s. Společně nás baví svět 2017 4 000  nákup zařízení a vybavení
28 902 LUČNÍ KVĚTY/ YASO, z. s. Škola osobního rozvoje dětí a mládeže 5 000  nákup zařízení a vybavení 
29 904 TIB, z. s. Tvořivá informatika 2017 3 000  nákup zařízení a vybavení 
30 101 TJ Sokol Stodůlky, z. s. turnaje tenisových nadějí 3 000  materiální zabezpečení , pronájem prostor
31 101 TJ Sokol Stodůlky, z. s.  turnaj, který začíná v prosinci 3 000  dárky pro účastníky, materiální zabezpečení 
32 101 TJ Sokol Stodůlky, z. s.  turnaj a nábory nových hráčů 3 000  pronájem prostor, dárky pro účastníky
33 101 TJ Sokol Stodůlky, z. s.  turnaje žáků a náboty mladých hráčů 3 000  dárky pro účastníky, materiální zabezpečení 
34 101 TJ Sokol Stodůlky, z. s.  turnaje a nábory 3 000  materiální zabezpečení , dárky pro účastníky
35 110 Sportovní klub Velká Ohrada, z. s. Turnaj v badmintonu 3 000  dárky pro účastníky, materiální zabezpečení 
36 110 Sportovní klub Velká Ohrada, z. s. Sportovní den SK Velká Ohrada v rámci Festivalu volného času 2017 3 000  technické zabezpečení , dárky pro účastníky
37 110 Sportovní klub Velká Ohrada, z. s. Dětské plavecké závody pro neregistrivané "Přebor Velké Ohrady" 3 000  pronájem prostor, dárky pro účastníky
38 110 Sportovní klub Velká Ohrada, z. s. Turnaj ve stolním tenisu 3 000  dárky pro účastníky, materiální zabezpečení 
39 114 HC KERT Park Praha, z. s. O pohár starosty MČ Praha 13 3 000  medaile a poháry v soutěži, honoráře pro porotce nebo rozhodčí
40 118 AŠSK, z. s. - ŠSK při ZŠ Janského  Pohyb je život, dívat se nestačí. 2 000  dárky pro účastníky, materiální zabezpečení 
41 118 AŠSK, z. s. - ŠSK při ZŠ Janského  Odznak všestrannosti olympijských vítězů 2 000  dárky pro účastníky, materiální zabezpečení 
42 132 R TEAM, z. s. Běh METROPOLE MČ PRAHA 13 (V. ročník) 2 000  medaile a poháry v soutěži, technické zabezpečení 
43 132 R TEAM, z. s. PŮLNOČNÍ SILVESTROVSKO - NOVOROČNÍ Běh METROPOLE 2 000  medaile a poháry v soutěži, technické zabezpečení 
44 132 R TEAM, z. s. Plavecko-běžecký pohár MČ Praha 13 (XVI. ročník) 2 000  medaile a poháry v soutěži, technické zabezpečení 
45 133 Taekwondo WTF klub Praha, z. s. Turnaj dětí v sestavách Taekwondo  2 000  technické zabezpečení , medaile a poháry v soutěži
46 141 Český svaz silových sportů, z. s. Amateur Strongman Cup Praha 2017 2 000  technické zabezpečení , 
47 160 Sportovní klub Motorlet Praha, z. s. Turnaj mladších přípravek pod záštitou MČ Praha 13 4 000  medaile a poháry v soutěži, technické zabezpečení 
48 160 Sportovní klub Motorlet Praha, z. s. Turnaj starších přípravek pod záštitou MČ Praha 13 4 000  medaile a poháry v soutěži, technické zabezpečení 
49 163 PVK Olymp Praha, z. s. srovnávací volejbalové turnaje na území HM Praha 6 000  pronájem prostor
50 166 Senior fitnes z. s. Den pro zdraví se Senior fitnes 1 000  materiální zabezpečení , pronájem prostor
51 166 Senior fitnes z. s. Festival sportu Prahy 13 1 000  honoráře pro porotce nebo rozhodčí, materiální zabezpečení 
52 168 CK Vinohradské šlapky z. s. Halda 2017 5 000  technické zabezpečení , materiální zabezpečení 
53 170 Raul s.r.o. Bike Prague 2017 5 000  materiální zabezpečení , technické zabezpečení 
54 172 Orbita Air Tour s.r.o. Bikeclinic Cup 5 000  technické zabezpečení , materiální zabezpečení 
55 173 FK Řeporyje, z.s Nábor malých fotbalistů a fotbalistek 4 000  materiální zabezpečení , dárky pro účastníky
56 217 Tomáš Tichý  FO Kultura do ulic 6 000  technické zabezpečení 
57 239 Taneční studio Mirabel, z. s. Naše srdce nezamrzla pro školy 4 000  pronájem prostor, technické zabezpečení 
58 239 Taneční studio Mirabel, z. s. Závěrečná akademie TS Mirabel 4 000  pronájem prostor, technické zabezpečení 
59 302 Klub českých turistů, z. s.  Pochod podél Prokopského potoka Prahou 13 1 000  technické zabezpečení , materiální zabezpečení 
60 409 Pionýr, z. s. - Pražská organizace Pionýra, PO RONDEL Koule, kruh, rondel 1 000  technické zabezpečení , materiální zabezpečení 
61 501 SDH  Stodůlky, z. s. Čarodějnice 5 000  dárky pro účastníky, technické zabezpečení 
62 501 SDH  Stodůlky, z. s. Dětský den 4 000  dárky pro účastníky, technické zabezpečení 
63 501 SDH  Stodůlky, z. s. Mikulášská nadílka 5 000  dárky pro účastníky, technické zabezpečení 
64 502 SDH Třebonice, z. s. Den dětí s hasiči 7 000  dárky pro účastníky, materiální zabezpečení 
65 502 SDH Třebonice, z. s. Festival přípravek 7 000  dárky pro účastníky, medaile a poháry v soutěži
66 601 Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Vánoční koncert 2 000  honoráře pro profesionální účinkující
67 601 Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Třináctého na Třináctce 3 000  honoráře pro profesionální účinkující, technické zabezpečení 
68 704 Klub přátel školy při ZŠ Mládí, z. s. Vánoční akademie 2017 2 000  technické zabezpečení, materiální zabezpečení
69 902 Luční květy/ YASO, z. s. Příměstský letní týdenní sportovní tábor pro školní děti Prahy 13 3 000  technické zabezpečení , honoráře pro profesionální účinkující
70 902 Luční květy/ YASO, z. s. Příměstský letní týdenní sportovní tábor pro školní děti Prahy 13 3 000  technické zabezpečení , honoráře pro profesionální účinkující
71 902 Luční květy/ YASO, z. s. Festival volného času v Avaloce 2 000  materiální zabezpečení , honoráře pro profesionální účinkující
72 904 TIB, z. s. Setkání Baltíků v Praze 3 000  medaile a poháry v soutěži, dárky pro účastníky
73 908 Občané pro Prahu 13, z. s. Sportovně vzdělávací den pro děti ze základních škol 3 000  dárky pro účastníky, materiální zabezpečení 
74 910 Moudrá Sovička,  z. s. Geocaching pro seniory 3 000  honoráře pro profesionální účinkující, materiální zabezpečení 
75 910 Moudrá Sovička,  z. s. Hodinový ajťák pro seniory 4 000  honoráře pro profesionální účinkující, materiální zabezpečení 
76 910 Moudrá Sovička,  z. s. PC kurzy pro pokročilé SSSP13 4 000  honoráře pro profesionální účinkující, materiální zabezpečení 
77 914 Proxima Sociale,  o.p.s. Vohradská Divočina IX. 3 000  materiální zabezpečení , honoráře pro profesionální účinkující
78 914 Proxima Sociale,  o.p.s. Klubobraní VI. 3 000  materiální zabezpečení , honoráře pro profesionální účinkující
79 920 ZO ČSV, z. s. ZO Praha - Řeporyje 3. Pražské Medobraní 3 000  materiální zabezpečení , honoráře pro profesionální účinkující
Poskytnutí těchto dotací bylo schváleno usnesením RMČ č. 0167/2017 z 24.4.2017

Vyúčtováni 2017
Vytisknout