Zveřejněno od:11.02.2020 0:00:00
Zveřejněno do:25.03.2020 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Dražby a exekuce
Název:Dražební vyhláška 137 EX 8223/17-101 dne 24.03.2020
Značka:137EX 8223/17-101
Původce:Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor, IČ:60531355, Petr Kocián
Adresát:Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor, IČ:60531355, Petr Kocián
Stav:Vyvěšeno


1708223101.pdf
Vytisknout