Zveřejněno od:31.07.2020 0:00:00
Zveřejněno do:02.10.2020 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Dražby a exekuce
Název:Dražební vyhláška 137 EX 8223/17-185 dne 01.10.2020
Značka:137EX 8223/17-185
Původce:Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor, IČ:60531355, Petr Kocián
Adresát:Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor, IČ:60531355, Petr Kocián
Stav:Vyvěšeno


8223-17-173.pdf
Vytisknout