Zveřejněno od:31.07.2020 0:00:00
Zveřejněno do:02.10.2020 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Dražby a exekuce
Název:Dražební vyhláška 137 EX 8223/17-187 dne 01.10.2020
Značka:137EX 8223/17-187
Původce:Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor, IČ:60531355, Petr Kocián
Adresát:Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor, IČ:60531355, Petr Kocián
Stav:Vyvěšeno


DV8223-17-253.pdf
Vytisknout