Zveřejněno od:13.02.2020 0:00:00
Zveřejněno do:23.04.2020 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Dražby a exekuce
Název:Dražební vyhláška 203 Ex 60258/11-167 dne 22.4.2020
Značka:0090#0089004527
Původce:Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, IČ:04886674, Lukáš Jícha
Adresát:Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, IČ:04886674, Lukáš Jícha
Stav:Vyvěšeno


Drazebni_vyhlaska_NV_-_OPAKOVANA_elektronicka_drazba-2020-02-13-11-15-49.pdf
Vytisknout