Název školy:

Fakultní mateřská škola Sluníčko pod střechou při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Mohylová 1964

Adresa školy:

 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

IČ:

 65 991 001

Identifikátor zařízení:

 600 038 009

Právní forma školy:

 příspěvková organizace

Telefon:

 235 510 006

Fax:

 235 510 007

E-mail:

 skolka@slunickofms.cz; sj@slunickofms.cz

URL:

 www.slunickofms.cz

Zřizovatel:

 Městská část Praha 13

Ředitelka školy:

 Mgr. Helena Zdrubecká

Zástupce ředitelky:

 Mgr. Petra Ristič

Maximální povolená kapacita:

 135 dětí

Zaměření školy:

enviromentální výchova - 1 lesní třída Javorka; RESPEKT - TOLERANCE - JEDINEČNOST - na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí s odlišným mateřským jazykem, výuka ČJ a AJ metodou Kikus

Vybavenost školy:

standardní vybavení, výtvarný ateliér, tělocvična, zahrada s dřevěným vybavením a mlhovištěm, ordinace klinického logopeda, lesní třídu s venkovní učebnou, hračky průběžně doplňovány

Součásti školy:

školní jídelna, ordinace klinického logopeda

Provoz školy:

7,00 - 17,45 hodin

Kroužky:

výuka angličtiny a ČJ,  individuální výukou ČJ s dětmi s inkluzí, artefiletika, keramika, tance, výtvarný kroužek, program Hypo pro děti s odkladem školní docházky, HV - Sboreček

Další školní aktivity:

společné akce s dětmi (besídky, karneval, den otevřených dveří), školy v přírodě, keramika, výtvarný kroužek, výlety, ozdravné pobyty,  kulturní akce (divadlo, koncerty), logopedie

 

Zveřejněno: 12.09.2014 – Admin Administrator ; Přečteno 18970 x
Vytisknout