Název školy:

 Fakultní základní škola Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Mezi Školami 2322

Adresa školy:

 Mezi Školami 2322/1, 158 00 Stodůlky, Praha 5

IČ:

 61 385 531

Identifikátor školy:

 600 038 271

Právní forma školy:

příspěvková organizace

Telefon:

 251 613 247, 251 619 150

Fax:

 251 619 150

E-mail:

 reditel@fzsmeziskolami.cz; info@fzsmeziskolami.cz

URL:

http://www.fzsmeziskolami.cz/

Zřizovatel:

 Městská část Praha 13

Ředitel školy:

 PhDr. Petr Vodsloň

Zástupce ředitele:

PaedDr. Marta Šefčíková - statutární zástupce ředitele, Mgr. Petr Kubička - zástupce ředitele

Maximální povolená kapacita:

 950 žáků

Zaměření školy:

Škola úspěšně propojuje moderní a inovativní vyučovací metody s dobrým tradičním základem všeobecného vzdělávání. Školní vzdělávací program "Škola základ celoživotního vzdělávání" je založen na zásadě širokého všeobecného vzdělávání s možností specializace: Žáci si na 2. stupni volí rozšíření základního kmene učiva o: informatiku a výpočetní techniku, konverzaci v anglickém jazyce, sport, ekologický přírodopis nebo volí posílení vyučování českého jazyka a matematiky o další vyučovací hodinu.

Výuka jazyků:

Anglický jazyk od 1. třídy, dotace výuky anglického jazyka je 3 hodiny týdně s možností rozšíření o další hodinu anglické konverzace, druhý cizí jazyk: němčina, španělština nebo ruština v 6.-9. třídě s dotací 2 hodiny týdně

Specializované třídy:

ne

Volitelné předměty:

1.stupeň: konverzace z AJ, základy práce s počítačem, pohybové hry, zábavná matematika, praktická čeština, výtvarné činnosti, semináře z ČJ a M (příprava na gymnázium), 2.stupeň: informatika a výpočetní technika, sportovní aktivity, ekologický přírodopis, výtvarný ateliér, matematika a čeština jako posílení a prohloubení učiva

Nepovinné předměty:

Čeština, matematika, anglický jazyk (určeno jako doučování a docvičování učiva)

Vybavenost školy:

Odborné učebny s interaktivními tabulemi, 2 odborné jazykové laboratoře, 1 multimediální jazyková učebna, tabletová třída, multimediální učebna přírodopisu, učebna v přírodě, 2 tělocvičny, hřiště (fotbal, běžecká dráha, víceúčelové hřiště), cvičný byt, kinosál, bezbariérový přístup, kvalitní hřiště pro školní družinu, keramická dílna, vybavené herny školní družiny

Součásti školy:

Školní družina (6.30-17.30), školní jídelna (výběr ze 3 jídel, z toho jedno vegetariánské)

Kroužky:

Sborový zpěv, flétnový sbor, hra na klavír, kroužek výtvarné techniky, kroužek vaření, keramika, dramatická výchova a divadlo, zajímavá fyzika a chemie – vědecké kroužky, kroužky robotiky, sportovní kroužky - florbal, basketbal, fotbal, bojové umění, Sportovní klub Aktis Praha – atletika, dětský aerobik a moderní tanec, in-line bruslení

Další školní aktivity:

Školy v přírodě, exkurze, lyžařské zájezdy, jazykové pobyty

 

Zveřejněno: 12.02.2014 – Admin Administrator ; Přečteno 20219 x
Vytisknout