Název školy:

 Fakultní základní škola Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Mezi Školami 2322

Adresa školy:

 Mezi Školami 2322, 158 00 Praha 5 - Nové Butovice

IČ:

 61 385 531

Identifikátor školy:

 600 038 271

Právní forma školy:

příspěvková organizace

Telefon:

 251 613 247, 251 619 150

Fax:

 251 619 150

E-mail:

 reditel@fzsmeziskolami.cz; info@fzsmeziskolami.cz

URL:

http://www.fzsmeziskolami.cz/

Zřizovatel:

 Městská část Praha 13

Ředitel školy:

 PhDr. Petr Vodsloň

Zástupce ředitele:

 PaedDr. Marta Šefčíková - statutární zástupce ředitele, Mgr. Petr Kubička - zástupce ředitele

Maximální povolená kapacita:

 950 žáků

Zaměření školy:

Škola úspěšně propojuje moderní a inovativní vyučovací metody s dobrým tradičním základem všeobecného vzdělávání. Školní vzdělávací program "Škola základ celoživotního vzdělávání" založen na zásadě širokého všeobecného vzdělávání s možností specializace: Žáci si na 2. stupni volí rozšíření základního kmene učiva o: informatiku a výpočetní techniku, sport, matematiku, přírodovědu nebo volí posílení vyučování českého jazyka a matematiky o další vyučovací hodinu.

Výuka jazyků:

anglický jazyk od 1. třídy, druhý cizí jazyk: němčina, španělština nebo ruština v 6.-9. třídě  s dotací 2 hodiny týdně, němčina a španělština jako nepovinný od 4. Třídy, anglické oddělení ve školní družině 

Specializované třídy:

ne

Volitelné předměty:

1.stupeň: konverzace z AJ, němčina, španělština, základy práce s počítačem, pohybové hry, výtvarné činnosti, hra na flétnu, semináře z ČJ a M (příprava na gymnázium), 2.stupeň: informatika a výpočetní technika, sportovní aktivity, přírodověda, matematika a čeština jako posílení a prohloubení učiva

Nepovinné předměty:

sportovní aktivity, základy stylistiky, pracovní činnosti, čeština (určena pro cizince a jako doučování)

Vybavenost školy:

Odborné učebny s interaktivními tabulemi, 2 odborné jazykové laboratoře, tabletová třída, učebna v přírodě, 2 tělocvičny, hřiště (fotbal, běžecká dráha, kurty), kinosál, bezbariérový přístup, kvalitní hřiště pro školní družinu, keramická dílna

Součásti školy:

školní družina (6.30-17.30), školní jídelna (výběr ze 3 jídel, z toho jedno vegetariánské)

Kroužky:

sborový zpěv, flétnový sbor; kroužek výtvarný, přírodovědný, počítačový; míčové hry, florbal, klub mladého diváka; kytara, flétna, keramika; Sportovní klub Aktis Praha, jóga pro děti, výtvarné techniky, angličtina, hra na klavír, kung-fu, dětský aerobik a moderní tanec, dramatická výchova a divadlo, zajímavá fyzika a chemie

Další školní aktivity:

školy v přírodě, keramický kurs v rámci vyučování

 

Zveřejněno: 12.02.2014 – Admin Administrator ; Přečteno 16753 x
Vytisknout