Název školy:
Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Brdičkova 1878
Adresa školy:

Brdičkova 1878/2, Stodůlky,  15500 Praha 5

IČ:

 67 799 612

Identifikátor školy:

 600 038 173

Právní forma školy:

 příspěvková organizace

Telefon:

 235 515 884 (sekreteriát), 235 514 519 (ředitel)

Fax:

 235 514 519

E-mail:

 skola@fzsbrdickova.cz

URL:

 www.fzsbrdickova.cz

Zřizovatel:

 Městská část Praha 13

Ředitel školy:

 Mgr. Kamila Hubalovská

Zástupci ředitele:

 Mgr. Monika Šafrová (I. st.); PaedDr.Ivana Mücková (II. st.)

Maximální povolená kapacita:

 1 100 žáků

Zaměření školy:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - FZŠ Brdičkova, od 1 . třídy rozšířená výuka angličtiny, sportu, matematiky, od  6. třídy rozšířená výuka jazyků, matematiky a přírodovědných předmětů, výtvarné výchovy, tělesné výchovy (volejbal) a  informatiky

Výuka jazyků:

anglický, francouzský, ruský, německý (od 6. ročníku výuka 2 jazyků); anglický jazyk od 1.ročníku

Specializované třídy:

pouze individuální integrace postižených žáků

Volitelné předměty:

praktika z matematiky, informatika, sportovní aktivity, konverzace z anglického jazyka, výtvarné činnosti, dějiny umění

Nepovinné předměty:

zajímavá matematika, anglický jazyk, sborový zpěv, nepovinné sportovní aktivity

Vybavenost školy:

3 počítačové učebny, 3 tělocvičny, 2 hřiště (z toho 1 s umělým povrchem), keramická dílna, jazykové a další odborné učebny, školní bufet a čajový klub, multimediální knihovna, dvě učebny vybavené tablety, digitální učebna fyziky - Pasco

Součásti školy:

školní družina (6.30-17.30), školní jídelna (výběr ze 3 jídel, saláty)

Kroužky:

více než 30 různých kurzů - keramický, šachy, pohybové hry, příprava na přijímací zkoušky na SŠ, školní pěvecký sbor Ty Brďo, programování, stavění z lega, parkour, kung-Fu, Inline, Go, judo, ropeskipping, divadlo a dramatická výchova, věda nás baví, malý průzkumník přírody, gymnastika, florbal

Další školní aktivity:

možnosti využití keramické dílny (vhodné i pro handicapované děti), kontakty a výjezdy žáků do zahraničí (Londýn, Vídeň, Liverpool), školy v přírodě, jarní sportovní soustředění, program výuky češtiny pro cizince

 

Zveřejněno: 03.09.2014 – Admin Administrator ; Přečteno 25181 x
Vytisknout