Název školy:
Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Brdičkova 1878
Adresa školy:

Brdičkova 1878/2, Stodůlky,  15500 Praha 5

IČ:

 67 799 612

Identifikátor školy:

 600 038 173

Právní forma školy:

 příspěvková organizace

Telefon:

 235 515 884 (sekreteriát), 235 514 519 (ředitel)

Fax:

 235 514 519

E-mail:

 skola@fzsbrdickova.cz

URL:

 www.fzsbrdickova.cz

Zřizovatel:

 Městská část Praha 13

Ředitel školy:

 Mgr. Kamila Hubalovská

Zástupci ředitele:

 Mgr. Monika Šafrová (I. st.); PaedDr.Ivana Mücková (II. st.)

Maximální povolená kapacita:

 1 100 žáků

Zaměření školy:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - FZŠ Brdičkova, od 1 . třídy rozšířená výuka angličtiny, sportu, matematiky, od  6. třídy rozšířená výuka jazyků, matematiky a přírodovědných předmětů, výtvarné výchovy, tělesné výchovy (volejbal) a  informatiky

Výuka jazyků:

anglický, francouzský, ruský, německý (od 6. ročníku výuka 2 jazyků); anglický jazyk od 1.ročníku

Specializované třídy:

pouze individuální integrace postižených žáků

Volitelné předměty:

praktika z matematiky, informatika, sportovní aktivity, konverzace z anglického jazyka, výtvarné činnosti, dějiny umění

Nepovinné předměty:

zajímavá matematika, anglický jazyk, sborový zpěv, nepovinné sportovní aktivity

Vybavenost školy:

3 počítačové učebny, 3 tělocvičny, 2 hřiště (z toho 1 s umělým povrchem), keramická dílna, jazykové a další odborné učebny, školní bufet a čajový klub, multimediální knihovna, dvě učebny vybavené tablety, digitální učebna fyziky - Pasco

Součásti školy:

školní družina (6.30-17.30), školní jídelna (výběr ze 3 jídel, saláty)

Kroužky:

více než 40 různých kurzů (keramický, divadelní, pěvecký, německý jazyk, psaní na klávesnici PC všemi deseti, šachy, pohybové hry, aikido, karate, stolní tenis, karetní hry, příprava na přijímací zkoušky, dramatický kroužek, jóga, moderní tanec, účesy a kosmetika, rétorika aj.), školní pěvecký sbor Campanela, výuka angličtiny s rodilým mluvčím

Další školní aktivity:

možnosti využití keramické dílny (vhodné i pro handicapované děti), kontakty a výjezdy žáků do zahraničí (Londýn, Vídeň, Liverpool), školy v přírodě, jarní sportovní soustředění, program výuky češtiny pro cizince

 

Zveřejněno: 03.09.2014 – Admin Administrator ; Přečteno 20990 x
Vytisknout