Název školy:

Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Trávníčkova 1744

Adresa školy:

 Trávníčkova 1744/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5

IČ:

 68 407 904

Identifikátor školy:

 600 038 181

Právní forma školy:

příspěvková organizace

Telefon:

ústředna: 251 091 640-41
ředitel: 251 091 650, 603 420 513
zástupce ředitele: 251 091 647, 603 189 642

Fax:

 251 091 659

E-mail:

 skola@zstravnickova.cz, hanzal@zstravnickova.cz, bockova@zstravnickova.cz

URL:

 www.zstravnickova.cz

Zřizovatel:

Městská část Praha 13

Ředitel školy:

PaedDr. František Hanzal

Zástupci ředitele:

Mgr. Olga Bočková

Maximální povolená kapacita:

 950 žáků, ve školním roce 2017/2018 – 510 žáků

Zaměření školy:

Školní vzdělávací program "Škola pro dětí i jejich rodiče" v 1.-9.roč., výuka anglického jazyka od 1.ročníku, německého jazyka od 6.ročníku, rozšířená výuka informatiky od 4. ročníku, tělesné výchovy od 1. ročníku, podrobné informace na školním webu a facebooku. 

Výuka jazyků:

angličtina, němčina

Specializované třídy:

integrace nadaných žáků, individuální plány a plány pedagogické podpory pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - společné vzdělávání, integrace žáků z cizojazyčného prostředí, výuka matematiky na 1. stupni metodou prof. Hejného, genetická metoda čtení od 1. třídy, rozšířená výuka cizích jazyků, rozšířená výuka tělesné výchovy od 1. třídy, zapojení školy do projektů "Hodina pohybu navíc", zapojení školy do Operačního programu "Výzkum, vývoj a vdělávání", zapojení školy do Operačního programu "Praha - pól růstu"

Volitelné předměty:

seminář z matematiky, seminář z českého jazyka, zdravověda, finanční matematika v 9. roč.

Nepovinné předměty:

speciálně pedagogická náprava vývojových poruch učení a poruch pozornosti, doučování z českého jazyka a podle potřeby i z ostatních předmětů, příprava na přijímací zkoušky

Vybavenost školy:

odborné učebny F, Ch, Vv, Hv, Př, Z, Čj, D, Nj, Aj,  počítačové učebny, multimediální učebna vybavená tablety, keramická dílna, moderní sportovní areál, centrum integrace, knihovna, dva antukové kurty, klub "Rozmanitý svět", venkovní učebna, dílenská pracovna, moderní školní kuchyňka k výuce vaření a stolování aj.

Součásti školy:

školní družina a klub (6.30-17.30), školní poradenské pracoviště (psycholog - pondělí, úterý, středa, čtvrtek, speciální pedagog (pondělí až pátek), metodík prevence), školní jídelna (výběr ze 2 jídel)

Kroužky:

estetické středisko (keramika, výtvarné techniky, hra na klavír), anglický jazyk, počítače, tanec, tenis, stolní tenis, judo, aikido, karate, basketbal, florbal, šachy, programování s Baltíkem, mini ZOO, vaření aj. – podrobný přehled s kontakty je na školním webu

Další školní aktivity:

klub Rozmanitý svět (pomoc dětem jiných národností), školní knihovna, speciálně pedagogická učebna, studijní zájezdy do Anglie a do Německa, výlety, výjezdy do školy v přírodě (RZ Kozel ve Vrchlabí), projektové dny, akademie, adaptační výjezdy žáků 1. a 6. tříd

 

Zveřejněno: 26.11.2014 – Admin Administrator ; Přečteno 18955 x
Vytisknout