Název školy:

Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Fingerova 2186

Adresa školy:

Fingerova 2186, 158 00 PRAHA 13 – Stodůlky

IČ:

61 385 620

Identifikátor školy:

600 038 513

Právní forma školy:

příspěvková organizace

Telefon:

235 517 327, 235 513 117

Fax:

-

E-mail:

sekretariat@fzs-chlupa.cz

URL:

www.fzs-chlupa.cz

Zřizovatel:

Městská část Praha 13

Ředitel školy:
PaedDr. Zuzana Majstrová
Zástupci ředitele:

Mgr. Andrea Kroftová, Mgr. Kristýna Krečová, Bc. Jan Helikar

Maximální povolená kapacita:

880 žáků

Zaměření školy:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Škola aktivního učení - šance pro každého" č.j. 26 731/ 2005 - 22, Tvořivá škola č.j. 16847/96-2

Výuka jazyků:

Anglický jazyk – od 1. ročníku

Volitelný předmět Německý jazyk  - v 6. ročníku

Francouzský jazyk -  od 7. ročníku jako další cizí jazyk (povinný předmět)

Ruský jazyk - od 7. ročníku jako další cizí jazyk (povinný předmět)

Německý jazyk – od 7. ročníku jako další cizí jazyk (povinný předmět)

Španělský jazyk - od 7. ročníku jako další cizí jazyk (povinný předmět)

Volitelný předmět Seminář Angličtina

Specializované třídy:
-
Volitelné předměty:

Německý jazyk

Seminář z českého jazyka

Informační a komunikační technologie

Tvořivá dílna

Domácnost  - vaření

Přírodovědný seminář

Dějepisný seminář

Poznej se

Matematicko-fyzikální

Seminář Aj

Nepovinné předměty:

nejsou

Vybavenost školy:

odborné učebny pro výuku naukových předmětů vybavené didaktickou a výpočetní technikou a interaktivními tabulemi umožňující multimediální vyučování (např.učebny výpočetní techniky, fyziky, chemie, přírodopisu, cvičná kuchyň atd.). Pro rozvíjení vkusu a estetického cítění slouží školní divadelní sál, učebny hudební a výtvarné výchovy, textilní dílna, cvičný byt atd. Pro tělesnou výchovu a sport 2 tělocvičny a venkovní sportovní aréal. Dále informační centrum a knihovna s přístupem na internet.

Součásti školy:

školní družina (6.30-17.30), školní jídelna

Kroužky:

počet kroužků cca 40

Kroužky nabízené našimi učiteli

Pohybové hry, školní sportovní klub, florbal, miniházená, tanečky, francouzština hrou, základy ručních prací, netradiční techniky Vv, výtvarné čarování, dovedné ruce, pěvecký sbor Sovičky – přípravka, pěvecký sbor Kulíšci, dětský pěvecký sbor Noctuella, flétny přípravka, flétny začátečníci, flétny mírně pokročilí, flétny pokročilí, hry a hlavolamy, časopis Chlupík, filmový klub – Chlupíkova televize, bubnování a hry s rytmem, čtenářský klub, dramatický kroužek, literárně-dramatický kroužek, tvořivé psaní

Kromě kroužků, které vedou zaměstnanci školy, ve škole dále probíhají další kroužky, které vedou externí lektoři  - např. Angličtina s rodilým mluvčím (4 dny v týdnu), Lingua Nova, English LINK, Bilinguals, volejbal, basketbal, bojová umění, judo, Téčko – sportovní klub, keramika, šachový kroužek, Věda nás baví, Do studovny, Bricks for Kidz – Lego, společenské tance, Tvořivé psaní, gumičkování, dramatika, elektrokroužek,Programování Baltík

Další školní aktivity:

zájezdy do Velké Británie spojené s výukou jazyka, školy v přírodě, ekologické aktivity (sběr odpadových surovin), návštěvy divadel a koncertů, tematické historické zájezdy, účast v soutěžích (např. I. místo v mezinárodní chovatelské soutěži apod).

 

Zveřejněno: 12.02.2014 – Admin Administrator ; Přečteno 21445 x
Vytisknout