Název školy:

Fakultní základní umělecká škola Hudební a taneční fakulty AMU v Praze

Adresa školy:

 K Brance 72/2, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

IČ:

 67 361 471

Identifikátor školy:

 600 001 954

Právní forma školy:

příspěvková organizace

Telefon:

235 518 336

Datová schránka

 ID: jiewjk7

E-mail:

 info@zuspraha5.cz

URL:

http://www.zuspraha5.cz

Zřizovatel:

Hlavní město Praha

Ředitelka školy:

PhDr. Bojana Kljunic, Ph.D.
235 518 336
bojana.kljunic@zuspraha5.cz

Zástupkyně ředitelky:

Mgr. Radek Dlouhý
235 518 336
radek.dlouhy@zuspraha5.cz

Vladimír Světlík
235 518 336
vladimir.svetlik@zuspraha5.cz

Zaměření školy:

Škola zřizuje čtyři obory. Přípravky jsou od šesti let, šikovnější a samostatnější děti mohou začít i dříve. Vyučují absolventi uměleckých škol.

Veřejné prezentace:

Škola prezentuje výsledky své práce na veřejných koncertech v celopražském (Břevnovský klášter, Libeňský zámeček, Saleziánské divadlo, Městská knihovna) i celostátním měřítku, účastní se mezinárodních soutěží a přehlídek.

Úplata za vzdělávání:

Stanovení úplaty za vzdělávání viz http://www.zuspraha5.cz.

Zveřejněno: 12.02.2014 – Mariana Schneiderova ; Přečteno 5247 x
Vytisknout