Blíže nespecifikovaný obrázek

V Hůrkách 8, 155 00 Praha 5

Statutární zástupce: Bc. Helena Ryklová
Tel.: 733 108 816
Email: info@stodulky.charita.cz
Web: www.stodulky.charita.cz

 

Služby:

Domácí ošetřovatelská péče

Vrchní sestra: Petra Slabochová
Sídlo: Trávníčkova 1746, 155 00 Praha 5
Úřední hodiny: středa 11 – 13.30hod
Tel.: 774 854 463, 251 616 392
Email: chos@stodulky.charita.cz

Domácí ošetřovatelská služba je zajišťovaná zdravotními sestrami na základě lékařského předpisu.

Zahrnuje především tyto výkony:

•  kontrola zdravotního stavu

•  odběry, převazy

•  podávání léků (injekce, infuze, léky do sond, aplikace inzulinu)

•  rehabilitace zaměřená na nácvik a obnovu soběstačnosti, dechová rehabilitace

•  paliativní péče

•  pro krátkodobě i dlouhodobě nemocné, pro umírající klienty

•  pacient zůstává ve svém domácím prostředí, lépe se zotavuje, je v lepší psychické kondici

•  služba je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění

 

Charitní šatník

Šatník Velká Ohrada
Sídlo: Přecechtělova 2243, 155 00 Praha 5
vedoucí: Markéta Dlouhá

Tel.: 608 539 796 (volat po 17 hod.)

otevírací doba:   pondělí 17,00 – 18,00 pro muže

18,00 – 18,45 hod. pro ženy

(během letních prázdnin a svátků šatník nefunguje)

Přijímáme od dárců z řad široké veřejnosti funkční a čisté oblečení a obuv, deky, spacáky, eventuálně zavazadla, a potřeby pro děti. To vše zdarma poskytujeme potřebným. Cílovou skupinou šatníků jsou zejména osoby bez přístřeší, rodiny s dětmi ve finanční tísni a další lidé ohrožení sociálním vyloučením.

Setkávání pečujících o své blízké

Farní charita Stodůlky

sídlo: V Hůrkách 8, 158 00 Praha 5

vedoucí: Helena Ryklová

tel.: 733 108 816

termíny setkání: sobota 9,30 – 11,30 hod., každý měsíc podle společné domluvy účastníků – viz https://stodulky.charita.cz/akce/

V rámci společného setkání mohou účastníci využít základní sociální poradenství a zkonzultovat zkušenosti či otázky z pečování o své blízké. Přítomné jsou všeobecné zdravotní setry Farní charity, které jsou připravené poradit či zodpovědět i specifické dotazy spojené s konkrétním postižením nebo chorobou (poradit s výživou, rehabilitačním cvičením, s opatřeními důležitými při péči o imobilní pacienty atd.).
Vytisknout