Informace pro zpracovatele hlášení o odpadech

 „Postup pro stažení PDF formuláře“ na www.ispop.cz v sekci CHCI PODAT HLÁŠENÍ, záložka Manuály.


Pro případné nejasnosti využijte písemný Environmentální helpdesk (EnviHELP) na http://helpdesk.cenia.cz nebo telefonickou uživatelskou podporu na tel. 267 125 267 (v provozu v prac. dnech od 9 do 12 hodin).

 

Legislativa – metodika, sdělení MŽP

*  Autovraky (2016/2017)

*  Zákaz výkupu částí autovraků
(
http://www.mzp.cz/cz/zakaz_vykupu_casti_autovraku)

*  Stručná příručka k nové evidenci odpadů vzniklých
ze zpracování vybraných autovraků
(http://www.mzp.cz/cz/nova_evidence_odpadu_prirucka_2016)

*  Evidence odpadů a IČZ/IČP

*  Sdělení a metodický návod k používání identifikačních
čísel provozoven (IČP)
(http://www.mzp.cz/cz/identifikacni_cisla_provozoven_sdeleni)

*  Evidence a ohlašování kalů (zemědělci)

*  Sdělení odboru odpadů o způsobu ohlašování použití
upravených kalů na zemědělské půdě
(http://mzp.cz/cz/kaly_zemedelska_puda_sdeleni)

* Systém evidence přepravy NO v roce 2018

 

 

Zveřejněno: 05.01.2015 – Dan Novotný Mgr. ; Přečteno 8330 x
Vytisknout